Type search keyword

Импортын аккредитив

Импортын аккредитив нээлгэхэд ямар бичиг баримтууд бүрдүүлэх вэ?

Хэрэв дансандаа мөнгөө байршуулах буюу эх үүсвэртэй нээлгэх бол:

Аккредитив нээх хүсэлт Энд дарж татаж авна уу;

  • Худалдааны гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт.

Эх үүсвэргүй нээлгэх бол:

Аккредитив нээх хүсэлт Энд дарж татаж авна уу;

  • Худалдааны гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
  • Банкны зээлдэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт.

Аккредитив нээлгэх хүсэлтийн маягтыг хэрхэн бөглөх вэ?

Аккредитив нээлгэх хүсэлтийн маягтыг хэрхэн бөглөх зааврыг Энд даржүзнэ үү.

ХасБанк дэлхийн ямар улсууд руу импортын аккредитив гаргаж чадах вэ?

Таны харилцагч дэлхийн аль ч оронд байсан ХасБанк импортын аккредитивыг гаргах болно.

Импортын аккредитивын талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэнээс авч болох вэ?

Та өөрт ойрхон ХасБанкны салбар дээр очиж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг түргэн шуурхай аваарай.