Хайх зүйлээ бичнэ үү

Цалингийн зээл

Цалингийн зээл авахад ямар шалгуур тавих вэ?

Цалингийн зээлийг сүүлийн 6 сар ажил эрхэлсэн, үндсэн ажилтнаар ажиллаж буй гэрээт байгууллагын ажилтанд олгоно. Одоо ажиллаж буй байгууллагадаа шилжин ажиллахдаа үндсэн ажилтнаар орсон бол цалингийн зээл авч болно.