Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
НэрХУВИЙН БАНКИР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Салбар, тооцооны төвийн одоогийн болон шинээр татах зорилтот иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг хариуцаж, харилцагчийн үндсэн банк болохын төлөө ажиллах
 • Банкны цогц үйлчилгээг холбогдох хууль дүрэм, бодлого журам, заавар, стандарт, нөхцөлийн дагуу харилцагчид үзүүлэх
Шаардлага
 • Эдийн засаг, банк санхүү, бизнесийн удирдлага, менежментийн удирдлага чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй;
 • Банк санхүү, бизнесийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан, гүйлгээ төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагаа, харилцаа борлуулалтын чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар өндөр мэдлэгтэй;
 • Дүн шинжилгээ хийх болон зохион байгуулах чадвартай;
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан шатны мэдлэгтэй;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.29
Огноо2021.10.14
Нэр
АУДИТОР
Үндсэн чиг үүрэг
 • ДАГ-ын стратеги зорилтыг тодорхойлоход оролцох, аудитын жилийн эрсдэлд суурилсан ажлын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, төлөвлөгөөт ажлуудыг ажлын хэсгүүдэд хуваарилах, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллах;
 • Аудитыг батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу өөрт хуваарилагдах хэсгийг хугацааны болон чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж, баримтжуулах, нэгж аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулан, шинжилгээ хийн боловсруулах, ажлын баримт бүрэн бүрдүүлэх, ажлын баримтыг баталгаажуулах;
 • Аудитын тайлагналын үе шатанд оролцон өөрийн хариуцсан хэсэгт хамаарах зөвлөмж, тайлангийн хэсгийг бичих;
 • Аудитаар илэрсэн асуудал бүрд эрсдэлийг бууруулах, үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмжийг өөрийн хариуцсан хэсэгт бичиж холбогдох удирдлага танилцуулах.

Шаардлага
 • Эдийн засаг, бизнес, санхүү болон холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинжилгээ судалгаа хийх;
 • Бичиг баримт, боловсруулах, тусгай техник болон програм хангамж хэрэглэх;
 • Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх.
 • Мэргэжлээрээ 2-3 жил ажилласан туршлагатай байх
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.11.01
Огноо
2021.10.13
Нэр
ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн чиг үүрэг

Цахим төлбөрийн хэрэгсэл, сувагтай холбоотой дэвшилтэд технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгох, сайжруулах төсөлд оролцох, удирдах, нэвтрүүлэх, түүнтэй холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөгжүүлэх, хэрэгжүүлж буй төсөлтэй холбоотой байгууллагуудын харилцаа, хамтын ажиллагааг хариуцан ажиллах.

ШаардлагаБоловсрол: Дээд
Мэргэшил:  Төслийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага, Мэдээллийн системийн удирдлага чиглэлээр бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй

Ур чадвар: 

- Бүтээлч, шинийг санаачлагч, ярих, илтгэх чадвартай

- Банкны болон техник технологийн талаар мэдлэг сонирхолтой

- Судалгаа шинжилгээ хийх, түүнд тулгуурлан дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай

- Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй (Бизнесийн ба техникийн салбарын)

Туршлага:   Банк, санхүү, бизнесийн салбарт бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, мэдээллийн технологийн чиглэлээр 2-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.29
Огноо2021.10.13
Нэр
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Зорилтот сегментийн одоогийн болон шинээр татах иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн зээлийг хариуцах, огтлолцоо борлуулалт хийх, харилцагчийн үндсэн банк болохын төлөө ажиллах, 
 • Бизнесийн зээл, түүнтэй адилтгах активын борлуулалт, судалгаа, шинжилгээ хийх, хариуцсан багцын эрсдэлийг удирдах;

Шаардлага
 • Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; /Үнэлгээний голч дүн 3-с дээш/
 • Байгууллагын тайланд санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэх чадвартай;
 • Эдийн засаг, бизнесийн талаар мэдлэг сайтай, сонирхон судалдаг;
 • Зээлийн чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно;
 • Илтгэл танилцуулга хийх, нөлөөлөх, харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Англи хэлний дунд болон дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол өөрийн CV-г recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлэх эсвэл вэб хуудсаар дамжуулан анкет бөглөнө үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.26
Огноо
2021.10.26
Нэр
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт, тогтолцоог нэвтрүүлэх, сайжруулах;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтуудыг хэрэгжүүлэх;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг  удирдах, 
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт, мэдлэг олгох хөтөлбөрыг зохион байгуулах;
Шаардлага
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн аюулгүй байдал, Техник хангамж, Програм хангамж, Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Мэргэшил: Мэдээллийн ауюлгүй байдал, Мэдээллийн систем, мэдээллийн технологи, эрсдэлийн удирдлага, мэдээллийн технологийн аудит;

Туршлага: Дээрх чиглэлээр 1-с дээш жил ажилласан;

Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.29
Огноо
2021.10.07
Нэр СИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Программ тестер/
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкинд ашиглагддаг системүүдийн програм хангамж дээр хийгдэж буй шинэчлэлт, өөрчлөлт, сайжруулалт болон шинээр нэвтрүүлж буй системийг чанарын өндөр түвшинд шалгаж баталгаажуулах.
 • Үндсэн систем болон картын системийн шинэчлэл, судалгааны төслүүдэд орж судалгаа, туршилтын ажлуудыг хариуцан ажиллана.
Шаардлага
 • Програм хангамж, програм хангамжийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Системийн загвар, шийдэл ойлгох, боловсруулах чадвартай;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны ёс зүйн төлөвшил өндөр, бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай байх;
 • Бичиг баримт боловсруулж, тайлагнах чадвартай;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Картын систем, процессын талаар мэдлэгтэй, өмнө нь ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.29
Огноо2021.09.20


НэрСАНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банк, түүний нэгдлийн сар улирлын санхүүгийн тайлан, татварын тайланг хариуцах
 • Монголбанкны зохистой харьцааны тайлан бэлтгэх, хяналт тавих
 • Банк, түүний нэгдлийн санхүүгийн тайланг аудитлуулах ажлыг хариуцан ажиллах
 • Банкийг татварын эрсдэлгүй байхад чиглэсэн татварын тооцооллыг хийх, татварын бүртгэлд хяналт тавих
 • Банкны санхүүгийн бүртгэлийн хяналт хийх
Шаардлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү менежемент, Татварын бүртгэлээр мэргэшсэн
 • Англи хэл – ахисан түвшин
 • Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэж байсан туршлагатай
 • Хандлага сайтай
 • Манлайлах ур чадвартай
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
ОгнооАнкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.18
НэрПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
Үндсэн чиг үүрэгТехникийн бичиг баримт боловсруулах, батлагдсан бодлого, журам, аргачлалын дагуу чанар, стандартын шаардлага хангасан програм хангамж хөгжүүлэх, сайжруулах, засварлах 
Шаардлага
 • Мэдээлэл технологи, мэдээллийн систем, программ хангамжийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Java, Java Script, CSS, HTML5 мэдлэгтэй;
 • Өгөгдлийн сангийн програмчлалын зохих түвшний мэдлэгтэй байх./Oracle, MSSQL/;
 • Сурч хөгжих чин эрмэлзэлтэй, идэвх санаачилгатай;
 • Англи хэлний дунд болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Программ хөгжүүлэгчээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлэх эсвэл вэб сайтаар анкет бөглөнө үү. 
ОгнооАнкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.10.18
НэрХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгХарилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг тодорхойлж, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хасбанкнаас баталсан холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандартын дагуу хүргэх, сурталчлах, борлуулах.
Шаардлага
 • Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль төгссөн;
 • Хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, хурдан суралцах чадвартай;
 • Хүнтэй харилцах ажилд дуртай;
 • Зөв хандлагатай, бусадтай хамтран ажиллах чадвартай;
 • Хариуцлагатай, нягт нямбай, өндөр ёс зүйтэй;
 • Банк, санхүүгийн салбарт цаашид тогтвортой ажиллах эрмэлзэлтэй;
 • Үйлчилгээний байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
Огноо

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт