Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
Нэр
ХУУЛЬЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, банкны хууль ёсны эрх ашгийг бусад байгууллагын өмнө төлөөлөх зэргээр банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд мэргэжлийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх
Шаардлага
 • Боловсрол: Хууль зүйн ухааны бакалавр;
 • Мэргэжил: Эрх зүйч;
 • Мэргэшил: Иргэний эрх зүй, Компани болон банкны эрх зүй
 • Ур чадвар, хандлага:
 • Албан харилцааны чадвартай, зөв боловсон харьцаатай;
 • Компьютерийн MS Office программын орчинд ажиллах чадвартай
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Баримт бичгийн төсөл боловсруулах, илтгэх, сургалт заах ур чадвартай;
 • Зөв хандлагатай, багаар ажиллах, багийн гишүүн болж ажиллах чадвартай
 • Асуудалд хууль зүйн үүднээс дүгнэлт өгөх чадвартай;
 • Логик сэтгэлгээ сайтай, ачаалал даах, түргэн суралцах чадвартай
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.02.15
Огноо
2021.01.25
НэрХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Гадаад худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, бодлогыг тодорхойлох, бүтээгдэхүүн, борлуулалтын сувгийг боловсронгуй болгох замаар Банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны зорилтод нийцсэн худалдааны санхүүжилтийн шинэ хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх;
 • Банкны нэр хүндийг гадаад зах зээлд таниулах, корреспондент харилцаатай ОУ-ын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай гадаад худалдааны санхүүжилтийн чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, гадаад худалдааны санхүүжилтын шинэ хэрэгслүүд нэвтрүүлэх;
 • Худалдааны санхүүжилтийн холбогдох эрхзүйн актуудыг боловсронгүй болгох, салбар ТТ-үүдийг удирдамжаар хангах, сурталчилгаа идэвхижүүлэлтийг хийж, бүтээгдэхүүний борлуулалт, орлогыг төлөвлөж гүйцэтгэлийн хангуулах, корреспондент банк, санхүүгийн байгууллагуудаас баталсан зээлийн шугамын, ашиглалтыг сайжруулах;
 • Импортын худалдаа эрхлэгч дотоодын байгууллага, ААН-үүдтэй хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх тэдгээрийн аккредитивийн талаархи мэдлэг, хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэж ажиллах, сургалт, мэдээллээр хангах;
Шаардлага
 • Банк, санхүү, эдийн засаг, менежмент, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй;
 • Ажлын нэгээс доошгүй жилийн туршлагатай;
 • Зах зэээлийн мэдлэг, мэдээлэл сайтай;
 • Албан бичгийн төсөл боловруулах, илтгэх, тайлагнах төлөвлөх чадвартай;
 • Худалдааны санхүүжилтийн сургалт, семинарт хамрагдсан байх буюу бүтээгдэхүүн, ОУ-ын банк санхүүгийн байгуулагуудтай харилцах зөвшилцөх ур чадвартай бол давуу тал болно
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.02.05
Огноо2021.01.25
НэрХУДАЛДАН АВАЛТЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны албан хэрэгцээнд худалдан авалтыг зохих журмын дагуу, эдийн засгийн үр ашигтайгаар хийх, түүнд хяналт тавих. 
 • Худалдан авалт, ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой гэрээний төсөл болон гэрээний хэрэгжилтэд хянах, 
 • Худалдан авалтын албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 
Шаардлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү удирдлагаар бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Албан бичиг боловсруулах, гэрээ боловсруулах чадвартай
 • Англи хэлний ахисан шатны мэдлэгтэй
 • Санхүү, нягтлан бодох чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, ачаалал даах чадвартай 
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.01.20
Огноо2020.01.07
НэрХУДАЛДАН АВАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны албан хэрэгцээнд шаардлагатай биет болон биет бус  хөрөнгийн худалдан авалтыг зохих журмын дагуу, эдийн засгийн үр ашигтайгаар, холбогдох баримт бүрдүүлж, зах зээлийн судалгааг үнэн бодитой, чанартай зохих зөвшөөрлийн дагуу хийх
 • Худалдан авалт, ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой гэрээний төслийг бэлтгэх, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, гэрээний төлбөр тооцоо хийх, ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой судалгааны бүртгэлийг хөтлөх, баримтуудыг архивт шилжүүлэх

Шаардлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл чиглэлээр төгссөн бакалаврын зэрэгтэй
 • Өндөр ёс зүйтэй, үнэнч шударга, зөв хандлагатай
 • Гэрээ болон бичиг боловсруулах чадвартай
 • Худалдан авалтын чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
 • Англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2020.01.20
Огноо2020.01.07
Нэр
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ХӨРГӨЛТ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны Дата төвүүдийн цахилгаан болон хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангаж ажиллах. 
 • Банкны Төв байр, Салбар Тооцооны төвүүдийн серверийн өрөөний хөргөлтийн тоног төхөөрөмж, цахилгаан үүсгүүрүүдийн хэвийн ажилгааг хангаж ажиллах.
 • Салбар тооцооны төвийн цахилгааны гэмтэл саатлын үед цахилгаан үүсгүүрээр хангаж ажиллах.
 • Тендерт зарлагдсан тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт шаардлагыг гаргаж өгч түүнд хяналт тавих.
 • Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
Шаардлага
 • Боловсрол: Цахилгаан хангамжийн инженер 
 • Мэргэшил: Монгол улсын мэргэшсэн инженер
 • Ур чадвар: 
  • Цахилгааны гэмтэл сааталын үед болон хариуцсан тоног төхөөрөмжүүдийн хувьд гэмтэл гархад шуурахай арга хэмжээ авч зохион байгуулах чадвартай
  • Харилцааны соёлтой 
  • Тайлан судалгаа хийх, тайлан мэдээ илтгэх чадвартай
  • Англи хэлний зохих хэмжээний мэдлэгтэй
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.01.31
Огноо
2020.11.09
НэрПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
Үндсэн чиг үүрэгТехникийн бичиг баримт боловсруулах, батлагдсан бодлого, журам, аргачлалын дагуу чанар, стандартын шаардлага хангасан програм хангамж хөгжүүлэх, сайжруулах, засварлах 
Шаардлага
 • Мэдээлэл технологи, мэдээллийн систем, программ хангамжийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Java, Java Script, CSS, HTML5 мэдлэгтэй;
 • Өгөгдлийн сангийн програмчлалын зохих түвшний мэдлэгтэй байх./Oracle, MSSQL/;
 • Сурч хөгжих чин эрмэлзэлтэй, идэвх санаачилгатай;
 • Англи хэлний дунд болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
ОгнооАнкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.01.31
НэрСИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг

Банкинд ашиглагддаг системүүдийн чанарын хяналт, хөгжүүлэлт судалгаа хийх 

Шаардлага
 • Програм хангамж, програм хангамжийн инженерчлэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Системийн загвар, шийдэл ойлгох, боловсруулах чадвартай;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны ёс зүйн төлөвшил өндөр, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай байх;
 • Англи хэлний яриа болон уншиж, бичих чадвартай байх
 • Картын систем, процессийн талаар мэдлэгтэй өмнө нь ажиллаж байсан туршилагатай бол давуу тал болно.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
ОгнооАнкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.01.31
Нэр
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР
Үндсэн чиг үүрэг
Төслийн удирдлагын хэлтэст ажилласнаар та дараах боломжуудыг өөртөө бий болгох боломжтой
 • Олон улсын төслийн удирдлагын стандарт PMBOK –н талаар өргөн хүрээний мэдлэгтэй болж цаашид төсөл удирдах мэдлэг чадварыг эзэмшинэ.
 • Төслийн удирдлагын процессуудыг банкны хэмжээнд хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон сайжруулах ажлуудад оролцож туршлага хуримтлуулах
 • Төсөл удирдан баг ахалж ажиллах
 • Шинэ төрлийн харилцаа болон асуудлуудтай нүүр тулж өөрийн softskill –үүдийг хөгжүүлэх
ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ
Олон улсын төслийн удирдлагын аргачлалд нийцүүлэн төслийн удирдлагын процессыг шинэчилж сайжруулах, мэдээллийн технологийн төслүүдийн хувьд төслийн удирдлагаар хангах болон төслийн удирдлагын бодлого журмын хэрэгжилтийг хянах, дэмжлэг үзүүлэх.
 • Төслийн удирдлагын аргачлалын дагуу хариуцсан төслийг удирдах, төслийг удирдахтай холбоотой үүргүүдийг гүйцэтгэх;
 • Төслийг хэрэгжүүлж буй процессуудад анализ хийж сайжруулалтуудыг олон улсын аргачлалд нийцүүлэн гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүргүүдийг гүйцэтгэх;
 • Төслийн удирдагчдад дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг хянах;
 • Төслүүдийн явцын мэдээллүүдийг цуглуулж, нэгтгэж тайлагнах, PMIS бүрдүүлэх; 
 • Төслийн удирдлагын сургалт явуулах;
Шаардлага
 • Мэдээллийн технологи, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Төслийн мэргэжилтэн эсвэл төслийн удирдагчаар 3-с доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай, эсвэл мэргэжлээрээ 5-с доошгүй жил ажилласан байх;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшний мэдлэгтэй байх;
НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА
 • Төрөл бүрийн харилцааг удирдах, манлайлах чадвартай (communication and leadership);
 • Шинжилгээ, судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах чадвартай; 
 • Тодорхойгүй нөхцөлд шийдэл олох, гарцыг хайх чадвартай (problem solving);
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
Огноо
Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.01.31
Нэр
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт, судалгаа хийх, оновчтой удирдлагаар хангах;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөгөөт зорилтын хүрээнд борлуулалт, маркетингийн төлөвлөгөөт арга хэмжээг боловсруулан ажиллаж, борлуулалтын төлөвлөгөө гүйцэтгэлд хяналт тавина;
 • Бүтээгдэхүүний зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг тодорхойлоход шаардлагатай судалгаа шинжилгээг бэлтгэж бүтээгдэхүүний үнийн бодлогыг тодорхойлж холбогдох албан тушаалтнаар батлуулах, холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллах;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж, тэдгээрийн уялдаа холбоог хангахад хяналт тавьж ажиллана;
 • Хариуцсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үйл ажиллагааны процессыг тодорхойлж тэдгээрийн хоорондын уялдааг сайжруулах замаар үйл ажиллагааны өртөг, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах.
Шаардлага
Боловсрол: Дээд

Мэргэшил: Банк санхүү, эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Туршлага: Банк, санхүү болон бусад үйлчилгээний салбарт 5-аас доошгүй жил бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бодлого боловсруулах чиглэлээр ажилласан туршлагатай.

Ур чадвар:

 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай;
 • Бодлого боловсруулах болон төлөвлөх, тайлагнах чадвартай;
 • Судалгаа хийх, дүн шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй.
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.02.03
Огноо
 2021.01.25

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт