Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
НэрХУВИЙН БАНКИР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Салбар, тооцооны төвийн одоогийн болон шинээр татах зорилтот иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг хариуцаж, харилцагчийн үндсэн банк болохын төлөө ажиллах
 • Банкны цогц үйлчилгээг холбогдох хууль дүрэм, бодлого журам, заавар, стандарт, нөхцөлийн дагуу харилцагчид үзүүлэх
Шаардлага
 • Эдийн засаг, банк санхүү, бизнесийн удирдлага, менежментийн удирдлага чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй;
 • Банк санхүү, бизнесийн салбарт 3-аас дээш жил ажилласан, гүйлгээ төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагаа, харилцаа борлуулалтын чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар өндөр мэдлэгтэй;
 • Дүн шинжилгээ хийх болон зохион байгуулах чадвартай;
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан шатны мэдлэгтэй;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.26
Огноо2019.08.19
НэрБИЗНЕС АНАЛИСТ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Бизнес нэгжтэй хамтран шинэ систем, сайжруулалтын хүсэлтийн бизнес шаардлагыг боловсруулах
 • Бизнес нэгжтэй хамтран захиалсан систем шаардлага хангаж буй эсэхийг шалгах
Шаардлага
 • Мэдээллийн технологийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай
 • Төслийн менежементийн ур чадвар эзэмшсэн, програм хангамж боловсруулах, нэвтрүүлэх ажил хийж байсан бол давуу тал болно
 • Идэвх санаачлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.16
Огноо2019.07.26
НэрТУСЛАХ АУДИТОР
Үндсэн чиг үүрэг
 • ДАГ-ын стратеги зорилтыг тодорхойлоход оролцох, аудитын жилийн эрсдэлд суурилсан ажлын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, төлөвлөгөөт ажлуудыг ажлын хэсгүүдэд хуваарилах, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллах;
 • Аудитыг батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу өөрт хуваарилагдах хэсгийг хугацааны болон чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж, баримтжуулах, нэгж аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулан, шинжилгээ хийн боловсруулах, ажлын баримт бүрэн бүрдүүлэх, ажлын баримтыг баталгаажуулах;
 • Аудитын тайлагналын үе шатанд оролцон өөрийн хариуцсан хэсэгт хамаарах зөвлөмж, тайлангийн хэсгийг бичих;
 • Аудитаар илэрсэн асуудал бүрд эрсдэлийг бууруулах, үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмжийг өөрийн хариуцсан хэсэгт бичиж холбогдох удирдлага танилцуулах.
ШаардлагаБоловсрол: Дээд

Мэргэшил: Эдийн засаг, бизнес, санхүү болон холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Ур чадвар:

 • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинжилгээ судалгаа хийх;
 • Бичиг баримт, боловсруулах, тусгай техник болон програм хангамж хэрэглэх;
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн ахисан түвшний чадвартай байх;
 • Асуудалыг шийдвэрлэх чадвартай байх.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.26
Огноо2019.07.22
НэрХЯНАН НИЙЦҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /КОМПЛАЕНС/
Үндсэн чиг үүрэгБанкны бүхий л төрлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад болон дотоод зохицуулалтаар заасан хэм хэмжээг нийт ажилтнуудад түгээн дэлгэрүүлж, мөрдүүлэхийн зэрэгцээ ёсзүй, шударга ёсны хэм хэмжээг сахиулан баримтлуулах замаар, ХасБанкны нэр хүндийг хадгалан хамгаалж, харилцагчдад санхүүгийн харилцааны найдвартай орчинг бүрдүүлж өгөх.

 • Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн салбарт 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Дотоод хяналтын ажил үүргийг гүйцэтгэх үйл ажиллагааны болон техникийн чадвартай;
 • Банкны үндсэн мэдээллийн системийг зохих түвшинд судалж, эзэмшсэн;
 • Шинжилгээ, дүгнэлт хийх чадвартай;
 • Сургалт зохион байгуулах чадвартай;
 • Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй;
 • Банкны үндсэн системийн мэдлэг сайтай бол давуу тал болно.

Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.23
Огноо2019.07.24
Нэр
ХУУЛЬЧ
Үндсэн чиг үүрэг
Банкны эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, сайжруулах, бизнесийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, банкны хууль ёсны эрх ашгийг бусад байгууллагын өмнө төлөөлөх зэргээр банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд мэргэжлийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэх.
Шаардлага
Боловсрол: Хууль зүйн ухааны бакалавр;

Мэргэжил: Эрх зүйч;

Мэргэшил: Иргэний эрх зүй, Компани болон банкны эрх зүй

Ур чадвар, хандлага: 

 • Албан харилцааны чадвартай, зөв боловсон харьцаатай;
 • Компьютерийн MS Office программын орчинд ажиллах чадвартай;
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй;
 • Баримт бичгийн төсөл боловсруулах, илтгэх, сургалт заах ур чадвартай;
 • Зөв хандлагатай, багаар ажиллах, багийн гишүүн болж ажиллах чадвартай;
 • Асуудалд хууль зүйн үүднээс дүгнэлт өгөх чадвартай;
 • Логик сэтгэлгээ сайтай, ачаалал даах, түргэн суралцах чадвартай;


Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.16
Огноо
2019.07.16
НэрХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж, тайлагнах;
 • Хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх, санал боловсруулах, тайлагнах, загварчлах;
 • Бодлого журам, зааврыг сайжруулах, холбогдох салбар, нэгжийн ажилтнуудыг заавар зааварчлагаар хангах, сургах.
Шаардлага
 • Банк санхүү, менежмент, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Тоон мэдээлэл боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, тайлагнах, загварчлах;
 • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай;
 • Харилцааны ёс зүйтэй, эерэг хандлага, соёлтой, хурдан шуурхай.
Нэмэлт:
 • Хөрөнгийн үнэлгээ, Банкны барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; 
 • Сангийн Яамнаас олгодог хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй эсвэл Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын үнэлгээний сертификаттай бол давуу тал болно.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.16
Огноо2019.07.09
НэрЗАГВАР, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Санхүүгийн эрсдэл, зээлийн багцын эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
 • Хүлээн зөвшөөрч болох эрсдэлийн хэм хэмжээг тодорхойлох, судалгаа шинжилгээ хийх;
 •  Эрсдэлийг үнэлэх загвар аргачлалуудыг хөгжүүлэх,  нэвтрүүлэх, баримтжуулах.
Шаардлага
 • Математик, статистикийн онолын мэдлэг сайтай, эдийн засгийн загваруудыг практикт нэвтрүүлэх чадвартай байх;
 • Компьютерийн хэрэглээний программ, статистикийн шинжилгээний программууд, өгөгдлийн сан дээр ажиллах чадвартай байх;
 • Санхүүгийн тайланд судалгаа, шинжилгээ хийх чадвартай байх;
 • Банкны эрсдэлийн удирдлага, актив пассивын удирдлагын талаар мэдлэгтэй байвал давуу талтай;
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй байх. 
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.26
Огноо2019.07.05
НэрАХЛАХ ХУУЛЬЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох; 
 • Эрх зүйн эрсдэлийг удирдах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;
 • Банкны хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан төлөөлөх;
 • Зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт сурталчилгаа явуулах. 
ШаардлагаБоловсрол: Хууль зүйн ухааны бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй /гадаад улсад Магистр хамгаалсан бол давуу тал болно/
Мэргэжил: Эрх зүйч /Хуульчийн гэрчилгээ авсан байх/

Мэргэшсэн чиглэл: Иргэний эрх зүй, Банкны эрх зүй

Туршлага: Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан

Ур чадвар: Албан харилцааны өндөр чадвар, соёлтой, Компьютер дээр Office орчинд ажиллах чадвартай программыг эзэмшсэн;

Англи хэлний ярианы болон бичгийн өндөр чадвартай;

Баримт бичгийн төсөл боловсруулах, илтгэх, сургалт явуулах ур чадвартай;

Логик сэтгэлгээ сайтай, болсон үйл явдалд хууль зүйн үүднээс дүгнэлт гаргах чадвартай.

Хандлага: Багийн гишүүн байж чадах, асуудалд зөвөөр хандах хандлагатай.  

Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.07.01-ний өдөр.
Огноо2019.06.28
Нэр
САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖЕР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны гадаад эх үүсвэр олгогч байгууллагуудтай харилцах, гэрээ хэлцэл хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шинээр татах эх үүсвэрийн гэрээний заалтууд болон бусад нөхцлүүдийг холбогдох нэгж, газруудын оролцоотойгоор тохиролцох;
 • Гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрийн гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих, тайлагнах;
 • Гадаад эх үүсвэрийн бүтцийг оновчтой, үр ашигтай болгоход чиглэн ажиллах;
 • Банкны төсвийн хүрээнд баталсан гадаад эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх;
Шаардлага
 • Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр баклавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Санхүү удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, банкны эрсдэлийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Санхүүгийн шинжилгээ, макро эдийн засаг болон банкны салбарын зохицуулалт, санхүүгийн тайлагнал болон нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын мэдлэг, туршлагатай;
 • Банк, санхүүгийн салбарт санхүүгийн шинжээч, хөрөнгө оруулалтын харилцааны чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Англи / Монгол хэл дээр зээлийн гэрээ болон бусад бичиг баримтуудыг боловсруулах, бизнес xэлцэлийн хүрээнд чөлөөтэй харилцах чадвартай;
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2019.08.16
Огноо
Нийтэлсэн 2019.07.31

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт