Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хүний нөөц

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод байх;
 • Мэдлэг, туршлагатай, мэргэшлийн хувьд өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийн хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдыг тэдэнд албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд  нээлттэй өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
Нэр
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Хүний нөөцийн журам, заавар болон холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, сайжруулах, шинэчлэх, хэрэгжилтийг хангуулах,
 • Хүний нөөцийн хэрэглэгддэг маягтуудад дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах санал боловсруулах,
 • Банкны ажилтнуудын сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг бодлогын түвшинд төлөвлөх, сургалт хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах,
 • Банкны ажилтнуудын ур чадварын үнэлгээ хийх, үнэлгээнд үндэслэн сургалт хөгжлийн болон залгамжийн хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих,
 • Холбогдох хууль тогтоомж түүнийг дагалдан гарсан журмуудын талаарх мэдээ, мэдээллээр тогтмол хангах, сургалт орох
Шаардлага
 • Боловсрол: Дээд 
 • Мэргэшил: Хүний нөөцийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага
 • Туршлага: Бизнесийн байгууллагад 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх, 
Ур чадвар:
 • Хүний нөөцийн удирдлагын талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй
 • Судалгаа, шинжилгээ хийх, анализ дүгнэлт гаргах чадвартай;
 • Илтгэх, тайлагнах, харилцааны ур чадвартай; 
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Компьютерын хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай.
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2022.02.10
Нэр

НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны актив, пассивыг хамгийн бага эрсдэлийн түвшинд хамгийн их ашигтайгаар удирдан ажиллах, актив пассивын удирдлагын журам зааврыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.
Шаардлага
 • Банк-санхүүгийн байгууллагад 5-с дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай,
 • Актив-пассив болон санхүүгийн удирдлага чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно. Эрсдэл болон Санхүүгийн шинжилгээ үнэлгээгээр ажиллаж байсан байж болно.
 • Санхүүгийн төлөвлөлт-мөнгөн урсгал хийх чадвартай, логик болон анализ мэдлэг өндөртэй,
 • Presentation skills good
 • Англи хэлний  түвшин (IELTS 6.0-6.5 level)
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023/02/03
Нэр
КОРРЕСПОНДЕНТ БАНК ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
Гадаад болон дотоод зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан арга хэмжээг боловсруулж харилцан ашигтай хамтран ажиллах, корреспондент банкны харилцааг тогтвортой зохион байгуулж явуулах, өргөжүүлэх, үр ашигтайгаар шинэ харилцаа тогтоох;

корреспондент банкны үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцох, эрсдэлийг удирдах

Шаардлага
 • Банк санхүү, эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш түвшний зэрэгтэй;
 • Гадаад харилцаа, корреспондент банкны чиглэлээр 2 болон түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай;
 • Олон улсын болон дотоодын санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэгтэй;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Англи болон Монгол хэл дээр албан бичиг, гэрээ боловсруулах ур чадвартай;

Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол анкет бөглөх эсхүл өөрийн CV-ээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023.02.01
Огноо
2023.01.25
Нэр
ЖОЛООЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад автомашинаар үйлчлэх
 • Автомашины эд анги сэлбэг хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үечилсэн засвар, үйлчилгээг тогтмол хийлгэх; Явсан зам км-ын зарцуулсан шатахуун ба тос материалын тооцоог өдөр бүр хөтлөх
 • Автомашиныг цэвэр цэмцгэр байлгах, автомашины цэвэрлэгээг тогтмол хийх
 • Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар
Шаардлага
 • Боловсрол: Бүрэн дунд боловсролтой
 • Мэргэшил: Жолооч
 • Туршлага: Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх
 • Ангилал: D, B 

Ур чадвар:
• Бичиг баримт хөтлөн бүртгэх, хяналт тавих чадвартай
• Ажлын байранд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийг ашиглах чадвартай
• Үйл ажиллагааны журам зааврыг уншиж танилцаад үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах
• Эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээх чадвартай

Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа анкет бөглөх эсхүл өөрийн CV-гээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023.02.01
Огноо
2023.01.25
НэрАУДИТОР /ТУСЛАХ/
Үндсэн чиг үүрэг
 • ДАГ-ын стратеги зорилтыг тодорхойлоход оролцох, аудитын жилийн эрсдэлд суурилсан ажлын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, төлөвлөгөөт ажлуудыг ажлын хэсгүүдэд хуваарилах, ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллах;
 • Аудитыг батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу өөрт хуваарилагдах хэсгийг хугацааны болон чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж, баримтжуулах, нэгж аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулан, шинжилгээ хийн боловсруулах, ажлын баримт бүрэн бүрдүүлэх, ажлын баримтыг баталгаажуулах;
 • Аудитын тайлагналын үе шатанд оролцон өөрийн хариуцсан хэсэгт хамаарах зөвлөмж, тайлангийн хэсгийг бичих;
 • Аудитаар илэрсэн асуудал бүрд эрсдэлийг бууруулах, үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмжийг өөрийн хариуцсан хэсэгт бичиж холбогдох удирдлага танилцуулах.
Шаардлага
 • Эдийн засаг, бизнес, санхүү болон холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинжилгээ судалгаа хийх;
 • Бичиг баримт, боловсруулах, тусгай техник болон програм хангамж хэрэглэх;
 • Асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх.
 • Мэргэжлээрээ 2-3 жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023/01/31


Нэр
МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН АДМИНИСТРАТОР
Үндсэн чиг үүрэг
 • Мэдээллийн сангийн хэвийн найдвартай, байнгын ажиллагааг хангах.
Шаардлага
 • Програм хангамж, програм хангамжийн инженерчлэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй,
 • Системийн загвар, шийдэл гаргах чадвартай;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны ёс зүйн төлөвшил өндөр, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай байх;
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх;
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023.01.30
Огноо
2023.01.25
НэрМАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгБанкны брэнд, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд таниулах, худалдан авах сэдлийг төрүүлэх зорилгоор сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийг хийх, зорилтот харилцагчдад зөв сувгаар, оновчтой хүргэх.
Шаардлага
 • Бизнесийн удирдлага, маркетинг менежментийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Англи болон Монгол хэлний бичгийн болон ярианы өндөр чадвартай;
 • Бүтээлч сэтгэлгээтэй;
 • Бусадтай харилцах, хэлэлцээр хийх, төлөвлөх ур чадвартай;
 • Идэвх санаачилгатай, цаг баримталдаг, ажлын ачаалал даах чадвартай;
 • Үнэнч шударга, ёс зүйтэй байх;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023.02.03
Нэр
БИЗНЕС АНАЛИСТ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Бизнес процессийг нарийвчлан судлах, системийг нэвтрүүлсэнээр нөлөөлөх бусад процессуудыг тодорхой болгох;
 • Системийн бизнесийн шаардлага болон системийн дэлгэцийн загварыг боловсруулах;
 • Бизнесийн нэгжтэй хамтран захиалсан систем шаардлага хангаж буй эсэхийг шалгаж, хүлээн авах, нэвтрүүлэх;
Шаардлага
 • Боловсрол: Дээд
 • Мэргэшил: Бизнесийн удирдлага, Программ хангамж 
Ур чадвар: 
 • UML-г бүрэн эзэмшсэн байх
 • Бусдыг ойлгох чадвартай байх
 • Компьютерийн хэрэглээний программ /MS Word, MS Excel, MS Visio, MS Project бусад программууд/ дээр ажиллах чадвартай;
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2023.01.06
Огноо
2022.12.28
НэрТУЗ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны ТУЗ-ийн портал дээр шаардлага хангасан мэдээллийг цаг тухай бүрт байрлуулж мэдээллээр хангах
 • Удирдах зөвлөл, хорооны зарим хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх;
 • ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодоос өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг хангуулах
 • ТУЗ-тэй холбоотой бичиг баримт, ТУЗ-өөс баталсан тогтоол, хурлын тэмдэглэл болон ТУЗ-д урьдчилан танилцуулах хурлын материал орчуулах
 • Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах – холбогдох мэдээлэл, тайланг эрх бүхий байгууллагуудад хуульд заасан хугацаанд хүргүүлэхэд анхаарч ажиллах
 • ТУЗ-ийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгууллагын дотоод болон байгууллагаас гадагш харилцааг зохицуулах
 • ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодоос батлан гаргасан тогтоол, хурлын тэмдэглэл зэрэг бусад холбогдох бичиг баримтын бүртгэлийг хөтлөх, хадгалах
 • Банкны жилийн тайлан бэлдэх, батлахад туслалцаа үзүүлэх
 • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон ТУЗ-ийн гишүүд, түүнчлэн бусад харилцагч талуудын харилцаа холбоог ханган ажиллах
 • ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын өдөр тутмын ажилд туслалцаа үзүүлэх
Шаардлага
 • Англи хэлээр орчуулга хийх, мэйлээр зохистой харилцахад хүрэлцэхүйц түвшний мэдлэгтэй
 • Дээд боловсролтой, Хуулийн чиглэлээр төгссөн бол давуу тал болно
 • Компанийн тухай хуулийн зохих мэдлэгтэй бол давуу тал болно