Хайх зүйлээ бичнэ үү

Даатгалын зуучлал

Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

Бүх төрлийн биет хөрөнгийн (орон сууц, амины сууц, газар, байшин, гэр, тавилга, цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, хүнд даацын механикм) өмчлөгч болон эзэмшигч нь тус хөрөнгөнд учрах боломжит эрсдүүлээс хамгаалан, түүнээс үүдэх үр дагавараас зайлсхийн даатгуулах боломжтой.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл - Иргэний үнэмлэх, Байгууллагын гэрчилгээ;
 • Хөрөнгийн гэрчилгээ, бичиг баримт;
 • Хөрөнгийн нэр, марк, серийн дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүд;
 • Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ, эсвэл худалдан авсан санхүүгийн баримт;

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцох болон хөдөлгөөнд оролцоогүй зогсоолд зогсож байх үед тохиолдох боломжит байгалийн, давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэл, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл, хулгай, дээрмээс үүдэн гарах хохирлыг даатгах зорилготой даатгалын хэлбэр.

Бүрдүүлэх материал

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл - Иргэний үнэмлэх, Байгууллагын гэрчилгээ;
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, бичиг баримт;
 • Тээврийн хэрэгслийн нэр, марк, серийн дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүд;
 • Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ, эсвэл худалдан авсан санхүүгийн баримт.

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Тээврийн хэрэгсэл жолоодож буй жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулах хохирлыг 5,000,000 болон 10,000,000 төгрөг хүртэл даатгалаар нөхөн олгоно.

Бүрдүүлэх материал

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл - Иргэний үнэмлэх, Байгууллагын гэрчилгээ;
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, бичиг баримт;
 • Тээврийн хэрэгслийн нэр, марк, серийн дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүд.

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Ажлын цагаар, ажлын байран дээрээ ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед эсхүл Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хаана ч, дурын үед даатгуулагчид бүх төрлийн гэнэтийн осол тохиолдсоноос хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, хэсэгчлэн алдах, бүрмөсөн бүрэн алдах, нас барах тохиолдлуудад даатгуулагчид болон түүний ар гэрийнхэнд нөхөн төлбөр олгох зорилготой даатгал юм.

Бүрдүүлэх материал

 • Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, утасны дугаар, и-мэйл хаяг;
 • Даатгуулагчийн эрхэлдэг ажил, албан тушаалыг нотлох бичиг баримт;
 • Нөхөн төлбөрийн эрхтэй этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, утасны дугаар, и-мэйл хаяг;

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Даатгалын зуучлалын эрхтэй ажилтнууд

Даатгалын зуучлалын эрхтэй ажилтнууд

Санхүүгийн зохицуулах хороо болон холбогдох мэргэжлийн холбоодын хамтран зохион байгуулсан даатгалын зуучлагчийн эрх олгох сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн ажилтнуудын мэдээлэлтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй


(Нийт 3 хүртэл)

Холбоо барих

Харилцагчийн үйлчилгээний төв


Лавлах утас:

Дотоод утас 1800-1888
Харилцагчийн төв

ATM, Салбарууд

Тантай ойр байгаа салбар нэгжүүд


Одоо ажиллаж байгаа (124)

Танд хамгийн ойр:

Интернэт банк

Онлайн банкны үйлчилгээ


Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх Бүртгүүлэх

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл