Хайх зүйлээ бичнэ үү

Импортын аккредитив

Хүсэлт гаргах


?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Импортын аккредитив

Худалдан авагчийн хүсэлтээр буюу өөрийн нэрийн өмнөөс Худалдагч тал аккредитивийн нөхцлийг хангасан баримтуудыг Худалдан авагчийн банкинд бүрдүүлж өгсөн нөхцөлд тохиролцсон валютаар тодорхой хэмжээний мөнгийг түүнд төлөх банкны үүрэг.

Зөв тодорхойлсон нөхцөлтэй аккредитив нээлгэснээр та гадаадын аль ч орны бизнесийн түнштэйгээ хамтран ажиллахдаа сэтгэл амар байх боломжтой.

Аккредитив нь импортлогчийн банкнаас экпортлогчид гаргаж буй төлбөр гүйцэтгэх баталгаа болдог тул импортлогчийн хувьд худалдааны гэрээ хийхдээ урьдчилгаа төлбөр төлөхгүйгээр тохиролцох, барааг хүлээн авмагц, эсхүл бараа хүлээн авснаас хойш тодорхой хугацааны дараа төлбөр шилжүүлэх, бараа үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгчтэй барааны үнэ тохиролцох зэрэг худалдан авагчийн талд ашигтай байх төлбөрийн хувилбаруудаар гэрээний нөхцөлүүдээ тохиролцох давуу талууд үүсдэг.

Аккредитив нээлгэснээр бизнесийн хамтрагчдад үүсэх давуу талууд:

  • Экспортлогчийн хувьд импортлогчийн төлбөрийн чадвараас үл хамааран бараагаа үйлдвэрлэх, худалдан авагч тал руу ачуулах боломж нээгдэнэ. Импортлогчийн хувьд экспортлогч орноос бараа ачигдсаны дараа эсхүл барааг хүлээн авсаны дараа төлбөр шилжүүлэх боломжтой болсноор хоёр тал худалдааны төлбөрийн нөхцөлөөс үүсч болзошгүй эрсдэлээс хамгаалагдана;
  • Олон улсын стандарт банкны журмаар (UCP) зохицуулагддаг тул хууль эрх зүйн эрсдэлгүй;
  • Аккредитив нээгч банкнаасаа нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой болно.

Төлбөр тооцоо хийх схем:

зураг байх ёстой.

Үйлчилгээний хураамж шимтгэл:

Үйлчилгээний төрөл
Шимтгэлийн хувь, хэмжээ
Импортын аккредитив нээх
0.1 хувь
        доод хэмжээ
75 ам.доллар
        дээд хэмжээ
250 ам.доллар
Импортын аккредитивийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах (1 удаа өөрчлөлт оруулахад)
40 ам.доллар
Импортын аккредитивийн дүнг нэмэгдүүлэх (нэмэгдүүлсэн дүнгээс)
0.2 хувь
        доод хэмжээ
25 ам.доллар
        дээд хэмжээ
150 ам.доллар
Импортын аккредитивийг цуцлах
30 ам.доллар
Эх үүсвэргүй аккредитивийн эрсдэлийн шимтгэл
Зээлийн Хорооны хурлаас тогтоосон хэмжээгээр
Импортын зөрчилтэй аккредитивийн баримт (багц баримтаас)
50 ам.доллар
Импортын аккредитивийн баримт шалгах
50 ам.доллар
Аккредитивтэй холбоотой лавлагаа явуулах болон лавлагаанд хариу өгөх
20 ам.доллар
Эх үүсвэргүй аккредитив судалсны үйлчилгээний хураамж нь тухайн үед мөрдөгдөж буй Бизнесийн зээлийн үйлчилгээний шимтгэлтэй ижил байна.
Аккредитивийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах шуудан, харилцаа холбоо, гадаад банкны үйлчилгээний шимтгэл зэрэг зардал гарсан тохиолдолд тэдгээр зардлыг харилцагч хариуцана.


Импортын аккредитив

Импортын аккредитив нээлгэхэд ямар бичиг баримтууд бүрдүүлэх вэ?

Хэрэв дансандаа мөнгөө байршуулах буюу эх үүсвэртэй нээлгэх бол:

Аккредитив нээх хүсэлт Энд дарж татаж авна уу;

  • Худалдааны гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт.

Эх үүсвэргүй нээлгэх бол:

Аккредитив нээх хүсэлт Энд дарж татаж авна уу;

  • Худалдааны гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
  • Банкны зээлдэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт.

Аккредитив нээлгэх хүсэлтийн маягтыг хэрхэн бөглөх вэ?

Аккредитив нээлгэх хүсэлтийн маягтыг хэрхэн бөглөх зааврыг Энд даржүзнэ үү.

ХасБанк дэлхийн ямар улсууд руу импортын аккредитив гаргаж чадах вэ?

Таны харилцагч дэлхийн аль ч оронд байсан ХасБанк импортын аккредитивыг гаргах болно.

Импортын аккредитивын талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэнээс авч болох вэ?

Та өөрт ойрхон ХасБанкны салбар дээр очиж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг түргэн шуурхай аваарай.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах