Хайх зүйлээ бичнэ үү

Monpay төлбөрийн карт

Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар

5,000,000 төг


гүйлгээний дээд хязгаар

5,000,000 төг


ХасБанкны атм-ээс мөнгө авахад

0 төг

Карт захиалах

Monpay төлбөрийн карт

Олон улсад ашиглах боломжтой, өндөр нууцлал бүхий чип технологитой, худалдан авалтынхаа 1%-ийг Monpay дансанд буцаан авдаг карт.

Давуу тал:

  • ХасБанкны ПОС-д картаа уншуулан худалдан авалт хийх бүрдээ үнийн дүнгийн 1%-ийг Monpay дансанд буцаан авна;
  • ХасБанкны АТМ-с бэлэн мөнгө авах болон буцаан авсан Monpay данс дахь цахим мөнгөө бэлэн мөнгө болгон авахад ШИМТГЭЛГҮЙ;
  • Monpay төлбөрийн картаа ашиглан Monpay дансаараа ХасБанкны ПОС дээр худалдан авалт хийнэ;
  • Бүх үүрэн операторын хэрэглэгч Monpay данс нээх боломжтой;
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулах;
  • Интернэт худалдан авалт давхар хамгаалалттай;
  • Дэлхийн хаанаа ч төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэнэ;

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Нөхцөл
Хураамж, шимтгэл
Хүчинтэй хугацаа
5 жил
Жилийн хураамж
10,000 төг
Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Худалдан авалтын гүйлгээний дээд хязгаар
5,000,000 төг
Карт нөхөн авах
10,000 төг
ПИН код сэргээх /салбарт/
1,000 төг
ПИН код солих /АТМ/
0 төг
Бэлэн мөнгө авах
Гадаадын банкнаас /АТМ/
1.5% (хамгийн багадаа 3.000₮)
ХасБанкны салбараас ам.доллар авах
0.25%
ХасБанкны салбараас төгрөг авах
200₮
АТМ дээр дансны үлдэгдэл шалгах
ХасБанкны АТМ
0₮
Дотоодын бусад банк
200₮
Гадаадын АТМ
1000₮ буюу тэнцэхүйц валют
Картын дансны үлдэгдэлд бодох хүү
(2022.06.30 хүртэл хүү бодохгүй)
100 ам.доллараас дээш 1.0% (жилийн)

100,000 төгрөгөөс дээш 3.6% (жилийн)

Та интернэтээр гүйлгээ хийх нууц кодоо ХасБанкны АТМ-аас аваарай.

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол - иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт;
  • Гадаадын иргэн бол - түр оршин суух үнэмлэх;

Мобикомын үндсэн 11 салбараар захиалах боломжтой.