Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хадгаламж барьцаалсан зээл /ХБЗ/

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн шимтгэл хэд байдаг вэ?

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн тогтоосон хэмжээн дотор дахин авч байгаа дүнгээс шимтгэл авахгүй. Шимтгэлийг сунгалт хийлгэж буй дүн болон нэмэгдүүлж буй дүнгээс 0.5%-иар авдаг.