Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хөрөнгө оруулагчид


ХасБанк нь банк санхүү, даатгал, санхүүгийн түрээс, хөрөнгийн удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холдинг компани болох Тэнгэр Санхүүгийн нэгдэлийн бүрэн эзэмшилд байдаг.

Хувьцаа эзэмшигчид

Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

20.00%Монголын Алт /МАК/
17.17 %Олон улсын санхүүгийн корпораци
16.81 %ОРИКС Корпораци
12.91 %Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк
10.52 %;Канадын үндэсний банк
10.15 %Ронок Партнерз
6.63 %Mongolia Opportunities Partners
3.73 %Триодос Фэйр Шэйр Фанд
1.59 %Нээлттэй Нийгэм Форум ТББ
0.30 %Улаанбаатар Ротари Клуб ТББ
0.10 %Магваны Болдоо
0.09 %Чулууны Ганболд/

Хамтран ажиллагч олон улсын байгууллагууд болон зээлдүүлэгчид

BlueOrchard
Impact Investment Managers

 Calvert Impact Capital
Investing service

 Credit Suisse
Financial services company

 Deutsche Bank
German global banking

 Dexia
Financial institution

 FMO
Development Bank

 EBRD
European Bank

 IFC
International Finance Corporation

 Symbiotics
Investment company

 Oikocredit
Investing in people

 Oxfam-Novib
A global movement

 Morgan Stanley
Global Private Equity

 Triodos Bank
Commercial banking company

 KfW
Development Bank

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт