Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хөрөнгө оруулагчид

“ХасБанк” ХК 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаасаа ногдол ашиг хуваарилна

“ХасБанк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн R-2024-02 дугаар тогтоолоор ХасБанкны 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 25.25 төгрөг буюу нийт 26.6 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар баталлаа. Уг шийдвэрийг Монголбанкнаас зөвшөөрч, “ХасБанк” ХК-ийн Дүрмийн дагуу компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн баталсны дараа ногдол ашгийг тараана. 

Компанийн дүрмийн дагуу ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлнэ. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоохоор ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зөвлөмж болгосон байна.

Өмнө хуваарилсан 2023 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг оролцуулан тооцвол ХасБанк нь 2023 онд хувьцаа эзэмшигчдэдээ нэгж хувьцаанд ийнхүү нийт 40 төгрөг буюу нийт 42.1 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг тарааж Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан төсөөллийг давуулан биелүүлж байна.

Холбоо барих:

  • Утас: +(976)-8508-1888
  • Цахим шуудангийн хаяг: investor-relations@xacbank.mn
  • Ажиллах цагийн хуваарь: ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд


Хөрөнгө оруулагчидтай холбоотой бусад мэдээ, мэдээллийг доороос үзнэ үү.