Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Хөрөнгө оруулагчид


ХасБанк нь банк санхүү, даатгал, санхүүгийн түрээс, хөрөнгийн удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холдинг компани болох Тэнгэр Санхүүгийн нэгдэлийн бүрэн эзэмшилд байдаг.

Хувьцаа эзэмшигчид

Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

20.00%Монголын Алт /МАК/
17.17 %Олон улсын санхүүгийн корпораци
16.81 %ОРИКС Корпораци
12.91 %Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк
10.52 %;Канадын үндэсний банк
10.15 %Ронок Партнерз
6.63 %Mongolia Opportunities Partners
3.73 %Триодос Фэйр Шэйр Фанд
1.59 %Нээлттэй Нийгэм Форум ТББ
0.30 %Улаанбаатар Ротари Клуб ТББ
0.10 %Магваны Болдоо
0.09 %Чулууны Ганболд

Хамтран ажиллагч олон улсын байгууллагууд болон зээлдүүлэгчид

 Asian Development Bank
 Regional development bank

 responsAbility
 Investing service

 Developing World Markets
 Investment company

 Incofin
 Investment company

 Proparco
 Financial institution

 FMO
 Development Bank

 EBRD
 European Bank

 IFC
 International Finance   Corporation

 Symbiotics
Investment company

 SIFEM
 Swiss Investment Fund

 Swedfund
 Financial institution

 Finnfund
 Financial institution

 Triodos Bank
Commercial banking company

 KfW
Development Bank

 DFC
 Development Bank

 OFID
 Development Fund

 CaixaBank
 Financial services

 Green Climate Fund
 Development Fund

 Global Climate
 Partnership fund

 IBEC
 International Bank

ХАСБАНК ХХК-ИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИД

(2021 оны 2 дугаар сарын 2-ны байдлаар)

ХасБанкны хувьцаа эзэмшигч
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
хувьТэнгэр СаНхүүгийн нэгдэл ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч
Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл ХХК-д эзэмшиж буй хувьцааны тоо
Хувь
Тайлбар (эцсийн өмчлөгч)
Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК
20,353,656100%Монголын Алт (MAK) Корпораци ХХК
3,316,985
20.0%
Геологи, уул уурхай, барилгын материал, дэд бүтцийн салбар болон хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол Улсын үндэсний аж ахуй нэгж бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид нь иргэн Б.Нямтайшир, иргэн Д.Хулан нар болно.
www.mak.mn
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
2,847,794
17.2%
Монгол Улстай хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих гэрээтэй, Дэлхийн Банкны дэргэдэх олон улсын хөгжлийн санхүүгийн байгууллага.
www.ifc.org
ОРИКС Корпораци
2,788,218
16.8%
Нью Йорк, Токио-гийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани.
www.orix.co.jp/grp/en/
www.nyse.com/quote/XNYS:IX
https://www2.tse.or.jp/tseHpFront/StockSearch.do?callJorEFlg=1&method=&topSearchStr=8591
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
2,140,273
12.9%
Монгол Улстай хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих гэрээтэй, олон улсын хөгжлийн санхүүгийн байгууллага.
www.ebrd.com
Канадын Үндэсний Банк
1,744,107
10.5%
Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, нээлттэй хувьцаат компани.
www.nbc.ca
Ронок Партнерз Kft.
1,683,342
10.2%
Хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний компани бөгөөд хөрөнгө оруулагчид нь Ронок Файненшл Солюшнс, Калина Инвестментс Лимитед, Дентон Холдингз тусгай зориулалтын компани, Филшэм Лимитед болон иргэн Гари Кинси болон иргэн Дэвид Нэнгл нар болно.
www.ronoc.ie
Монголия Файненшл Сервисиз1,098,764
6.6%
Хөрөнгө оруулалтын сан бөгөөд сангийн хөрөнгө оруулагчид нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (www.ebrd.com), Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (www.ifc.org), Германы Хөгжлийн Банк (www.deginvest.de/International-financing/DEG), Нидерланпын хөгжлийн агентлаг (www.fmo.nl), Швейцарын хөгжлийн агентлаг (www.obviam.ch), ОРИКС корпораци (www.orix.co.jp/grp/en), Мицүбиши Корпораци (www.mitsubishicorp.com) болон 3%-аас бага эзэмшилтэй бусад жижиг хөрөнгө оруулагчид болно.
Триодос Фэр Шэр Фанд
618,6803.7%
Амстердамын Евронекст хөрөнгийн бирж дээр хэсэгчлэн нээлттэй арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын сан.
www.triodos-im.com
Нээлттэй Нийгэм Форум
264,141

1.6%
Hээлттэй Нийгэм Форум нь 2004 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн /Соросын сан/-г залгамжлан байгуулагдсан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг, нийтэд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага /НҮТББ/ бөгөөд удирдах зөвлөлийн гишүүд нь иргэн Г.Уранцоож, иргэн Ж.Үнэнбат, иргэн Д.Энхжаргал, иргэн Ч.Болортуяа, иргэн П.Наранбаяр, иргэн О.Мөнхсайхан, иргэн Ч.Лодойравсал нар бөгөөд Гүйцэтгэх захирал нь иргэн П.Эрдэнэжаргал болно.
www.forum.mn
УБ Ротари Клуб
50,0000.3%
Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг, нийтэд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага /НҮТББ/ бөгөөд энэ оны Ерөнхийлөгчөөр нь иргэн С.Энхтуяа ажиллаж байгаа болно.
Магваны Болдоо
16,968
0.1%Иргэн Магваны Болдоо
Чулууны Ганболд
15,372
0.1%
Иргэн Чулууны Ганболд
Нийт20,353,656100%Нийт16,584,644100.0%

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт