Хайх зүйлээ бичнэ үү

Экспортын аккредитив

Манай байгууллагын нэрэн дээр экспортын аккредитив нээгдэж ирсэн эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

ХасБанкинд харилцагч таны экспортын аккредитив нээгдэж ирсэн даруйд бид утсаар болон захидлаар мэдэгдэнэ.

Нээгдэн ирсэн экспортын аккредитивт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох уу?

Экспортын аккредитивт нэмэлт өөрчлөлт оруулахын тулд та импортлогчтойгоо харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр аккредитив гаргагч банкнаас нэмэлт өөрчлөлтийг оруулдаг. Хэрэв танд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад тусламж хэрэгтэй бол ХасБанк аккредитив гаргагч банктай холбогдон таны асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалн

Экспортын аккредитивын тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэрхэн авах вэ?

Та өөрт ойр ХасБанкны салбар дээр ирж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.