Хайх зүйлээ бичнэ үү

Бизнес уулзалт

ХасБанкнаас зохион байгуулагдаж буй бизнес уулзалтанд оролцсоноор харилцаа холбоогоо өргөтгөх, бизнесийн шинэ түншүүдтэй болох, зах зээлийн сүүлийн үеийн болон бусад бизнесийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн тухай мэдээ, мэдээлэл авах боломжтой.