Хайх зүйлээ бичнэ үү

Танилцуулга

Танилцуулга

Та ХасБанкыг сонгон үйлчлүүлснээр дараах тусгайлсан үйлчилгээг авах бөгөөд бид Таны бизнесийн найдвартай түнш байх болно.

Үүнд:

  • Таны бизнесийн бүхий л хэрэгцээ шаардлагыг хангах банкны цогц үйлчилгээ;
  • Бизнесийн мэргэжилтнүүдээс тусгай орчинд авах ая тухтай, шуурхай үйлчилгээ; 
  • Туршлагатай бизнесийн мэргэжилтнүүдийн удаан хугацааны тогтвортой харилцаа;
  • Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тусгайлсан сургалт;
  • Санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагад тань нийцсэн оновчтой бүтцийг тодорхойлж өгөх үйлчилгээ;
  • Бизнес эрхлэгчдэд зориулан бизнес уулзалтанд оролцох, харилцаа холбоогоо өргөтгөх боломж;   
  • Банкны үйлчилгээтэй холбоотой болон зах зээлийн мэдээлэл, урамшуулал, онцлох бүтээгдэхүүний мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авна.