Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хадгаламж барьцаалсан зээл


Хэмжээ

Хадгаламжийн 80-85% хүртэл


Хугацаа

24 сар


Хүү (жилийн)

Хадгаламжийн жилийн хүү + /4%-7.2%/


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Харилцагч та гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх гэж байгаа бол “Хадгаламж барьцаалсан зээл”-ийг сонгоорой. Энэхүү хадгаламж барьцаалсан зээлийг сонгосноор та өөрийн хадгаламж болон хүүгийн хуримтлалд нөлөөлөхгүйгээр санхүүгийн хэрэгцээгээ богино хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

ОЛГОХ ВАЛЮТ
ХУГАЦАА
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
ДООД
ХЭМЖЭЭ
ЖИЛИЙН ХҮҮ
(ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ + НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХУВЬ)
Зээл олголтын мөнгөн дүн
Нэмэгдүүлэх хувь
Төгрөг
Бусад валют
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны валютаар
Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй буюу дээд хугацаа 24 сар
Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 85% хүртэл
Төгрөг - 100,000
Ам.доллар - 100
Евро - 100
Юань - 1,000

0.1-3 сая
+7.20%
+3.3%
3.01-50 сая
+6.40%
50.01-100 сая
+5.60%
100.01-500 сая
+4.80%
500 сая-с дээш
+4.00%

ЦАХИМ БАНКААР дамжуулан хадгаламж барьцаалсан зээл авах:

СУВАГолгох валют
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
ХУГАЦАА
ЖИЛИЙН ХҮҮ
(ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮ + ...)
зээлийн шимтгэл
0.1 - 3 САЯ
3.01 - 5 САЯ
Мобайл банк
Төгрөг
5,000,000 төгрөг хүртэл
(Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 80%, Хүүгээ зарлагаддаг хугацаатай хадгаламжийн 70% хэтрэхгүй байх)
24 сар хүртэл
(Барьцаалж буй хадгаламжийн гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй байх)
+7.20%
+6.40%
0₮
Интернэт банк
10,000,000 төгрөг хүртэл 
(Барьцаалж буй мөнгөн хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүнгийн 80%, Хүүгээ зарлагаддаг хугацаатай хадгаламжийн 70% хэтрэхгүй байх)

ЦАХИМ банкаар дамжуулан хадгаламж барьцаалсан зээл авах хугацаа 8 секунд

Тавигдах шаардлага:

  • ХасБанкинд хугацаатай хадгаламж эзэмшигч байх;
  • Мобайл банкаар дамжуулан Хадгаламж барьцаалсан зээл авах бол Мобайл банк үйлчилгээнд бүртгүүлсэн байх. (Мобайл банк үйлчилгээнд ХасБанкны лавлах утас 1800-1888 руу залган бүртгүүлнэ үү);
  • Интернэт банкаар дамжуулан Хадгаламж барьцаалсан зээл авах бол Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгэлтэй байх.

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт

Хадгаламж барьцаалсан зээл /ХБЗ/

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн шимтгэл хэд байдаг вэ?

Хадгаламж барьцаалсан зээлийн тогтоосон хэмжээн дотор дахин авч байгаа дүнгээс шимтгэл авахгүй. Шимтгэлийг сунгалт хийлгэж буй дүн болон нэмэгдүүлж буй дүнгээс 0.5%-иар авдаг.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах