Хайх зүйлээ бичнэ үү

CASHBACK үйлчилгээ

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

ХасБанкны ПОС төхөөрөмж эзэмшдэг бол:

 • 1800 – 1888 утсаар холбогдож хүсэлт өгнө.

ХасБанкны ПОС төхөөрөмж шинээр авах хүсэлтэй бол:

 • Бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт /ХасБанкны маягт/;
 • Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
CASHBACK үйлчилгээ

Бэлэн мөнгөний үлдэгдлээ хялбар бууруулах, харилцагчийн үйлчилгээгээ сайжруулах, харилцагч шинээр татахыг хүсч байна уу? Энэ бүх давуу талыг CASHBACK үйлчилгээ бий болгоно.

ХЭРЭГЛЭЭ

 • Бэлэн мөнгө олгосон гүйлгээндээ шимтгэл төлөхгүй;
 • Бэлэн мөнгө олгосон гүйлгээ тутамдаа 100 төгрөгийн урамшуулал авна;
 • Борлуулалт нэмэгдэнэ;
 • Кассын бэлэн мөнгөний үлдэгдлээ багасгаж, учирч болох эрсдэлийг бууруулна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Нөхцөл
Хураамж
Харилцагчид* олгох бэлэн мөнгөний хэмжээ
5,000-50,000 төгрөг
Гүйлгээний урамшуулал
100 төгрөг

*Тайлбар: Бэлэн мөнгөний үйлчилгээг зөвхөн ХасБанкны карт эзэмшигч авах боломжтой. 

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

ХасБанкны ПОС төхөөрөмж эзэмшдэг бол:

 • 1800 – 1888 утсаар холбогдож хүсэлт өгнө.

ХасБанкны ПОС төхөөрөмж шинээр авах хүсэлтэй бол:

 • Бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт /ХасБанкны маягт/;
 • Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар.