Хайх зүйлээ бичнэ үү

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хороод


ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО:

Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо нь өөрийн дүрмийн хүрээнд, түүнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг ба ТУЗ-д ажлаа тайлагнана. Дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.

 1. Майкл Мадден, дарга
 2. Нямтайширын Цэлмүүн, гишүүн
 3. Баянсаны Уламбаяр, гишүүн (Хараат бус)
 4. Нираж Вэдва, гишүүн (Хараат бус)
 5. Эми Чой, гишүүн (Хараат бус)

ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО:

Эрсдлийн удирдлагын хороо нь өөрийн дүрмийн хүрээнд, түүнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг ба ТУЗ-д ажлаа тайлагнана. Дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.

 1. Ив Жако, дарга
 2. Албертус Браггинк, гишүүн
 3. Баянсаны Уламбаяр, гишүүн (Хараат бус)
 4. Нираж Вэдва, гишүүн (Хараат бус)
 5. Эми Чой, гишүүн (Хараат бус)

Аудитын хороо:

Аудитын хороо нь өөрийн дүрмийн хүрээнд, түүнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг ба ТУЗ-д ажлаа тайлагнана. Дүрэмтэй энд дарж танилцана уу.

 1. Баянсаны Уламбаяр, дарга (Хараат бус)
 2. Нираж Вэдва, гишүүн (Хараат бус)
 3. Эми Чой, гишүүн (Хараат бус)
 4. Анджей Витак, гишүүн
 5. Сюзанна Херринг Карр, гишүүн

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл