Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хороод


Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо:

 1. Майкл Мадден, дарга
 2. Мелисса Мой Тиан
 3. Риожи Нишимура
 4. Анджей Витак
 5. Санжай Гүпта
 6. Нямтайширын Цэлмүүн

Аудитын хороо:

 1. Морис Лам, дарга
 2. Ив Жако
 3. Анджей Витак
 4. Мелисса Мой Тиан
 5. Нираж Вэдва
 6. Баянсаны Уламбаяр

Эрсдлийн удирдлагын хороо:

 1. Риожи Нишимура, дарга
 2. Ив Жако
 3. Нямтайширын Цэлмүүн
 4. Баянсаны Уламбаяр
 5. Нираж Вэдва
 6. Морис Лам

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт