Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хороод


Засаглал, нэр дэвшүүлэх, нөхөн олговорын хороо:

 1. Майкл Мадден, дарга
 2. Мелисса Мой Тиан, гишүүн
 3. Анджей Витак, гишүүн
 4. Санжай Гүпта, гишүүн
 5. Нямтайширын Цэлмүүн

Аудитын хороо:

 1. Морис Лам, дарга (Хараат бус)
 2. Ив Жако, гишүүн
 3. Анджей Витак, гишүүн
 4. Мелисса Мой Тиан, гишүүн
 5. Албертус Браггинк, гишүүн
 6. Нираж Вэдва, гишүүн (Хараат бус)
 7. Баянсаны Уламбаяр (Хараат бус)

Эрсдлийн удирдлагын хороо:

 1. Ив Жако, дарга
 2. Нямтайширын Цэлмүүн
 3. Албертус Браггинк
 4. Баянсаны Уламбаяр, гишүүн (Хараат бус)
 5. Нираж Вэдва, гишүүн (Хараат бус)
 6. Морис Лам, гишүүн (Хараат бус)

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт