Хайх зүйлээ бичнэ үү

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах зээл

Урьдчилгаа төлбөр болох 20%-д дүйцүүлж нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах уу?

Монголд ашиглагдаж буй улсын дугаартай автомашин худалдан авахаас бусад тохиолдолд урьдчилгаа дүйцүүлж ҮХХ барьцаалах боломжтой.

Урьдчилгаа төлбөрийг өндөр дүнгээр төлвөл зээлийн хүү буурах боломжтой юу?

Монголд ашиглагдаж буй улсын дугаартай автомашин худалдан авахаас бусад тохиолдолд боломжтой.