Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


2017-2021 оны санхүүгийн мэдээлэл


2021 оны 11-р сард ХасБанк групп компанийн нэг болох ХасЛизинг компанитай нэгдсэн бөгөөд дээрх график дахь 2021 оноос өмнөх тоон мэдээллийг хоёр байгууллагын үзүүлэлтүүд нэгдсэн байдлаар толилуулав.