Хайх зүйлээ бичнэ үү

Тооцоолуур

%

Та {{ base | formatNumber('0,0.00') }} хэмжээний төгрөгийг сар бүр {{ monthly | formatNumber('0,0.00') }} төгрөг дансанд нэмэгдэх орлоготой, жилийн {{ rate }}%-ийн хүүтэйгээр хадгалуулснаар, {{ duration }} сарын дараа таны хадгаламж {{ result.c1Total | formatNumber('0,0.00') }} болж өснө.

Нийт мөнгөн дүн Хуримтлуулсан мөнгө Цуглуулсан хүү
{{ result.c1Total | formatNumber('0,0.00') }} ₮ {{ result.c1Saving | formatNumber('0,0.00') }} ₮ {{ result.c1Interest | formatNumber('0,0.00') }} ₮

Хадгаламжийн график

Огноо Хүү тооцсон хоног Бодогдсон хүү Хадгалсан мөнгө Нийт мөнгө Хуримтлагдсан хүү
Огноо Хүү тооцсон хоног Бодогдсон хүү Хадгалсан мөнгө Нийт мөнгө Хуримтлагдсан хүү
{{record.date}} {{record.mdays}} {{record.interest | formatNumber('0,0.00') }} {{record.saving | formatNumber('0,0.00')}} {{record.total | formatNumber('0,0.00')}} {{record.totalInterest | formatNumber('0,0.00')}}