Хайх зүйлээ бичнэ үү

Гадаад баталгаа

Гадаад баталгаа нээлгэхэд ямар бичиг баримтууд бүрдүүлэх вэ?

Эх үүсвэртэй Баталгаа:

  • Баталгаа гаргуулах хүсэлт;
  • Баталгааны төрлөөсөө хамааран гүйцэтгэлийн гэрээ, хамтран ажиллах гэрээ гэх зэрэг холбогдох бичиг баримтууд.

Эх үүсвэргүй Баталгаа:

  • Баталгаа гаргуулах хүсэлт;
  • Баталгааны төрлөөсөө хамааран гүйцэтгэлийн гэрээ, хамтран ажиллах гэрээ гэх зэрэг холбогдох бичиг баримтууд;
  • Банкны зээлийн бүрдүүлэх бичиг баримтууд.

ХасБанк дэлхийн ямар улсууд руу баталгаа гаргаж чадах вэ?

Таны харилцагч дэлхийн аль ч оронд байсан ХасБанк баталгааг гаргах болно.

Гадаад баталгааны талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэнээс авч болох вэ?

Та өөрт ойрхон ХасБанкны салбар дээрочиж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг түргэн шуурхай аваарай.