Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Эко Банк

Монгол улсад төдийгүй дэлхий дахинд тулгамдаж буй асуудал болох уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад ХасБанк бодитой хувь нэмэр оруулж, тогтвортой эрчим хүчний зах зээлд санхүүжилт олгодог билээ.

Тогтвортой эрчим хүчний зах зээлийн хоёр талт дэмжлэг

Хэрэглээг дэмжих


Хүлэмжийн хийг бууруулах, сэргээгдэх эрчим хүчний болон эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний хэрэглээнд санхүүжилт олгох замаар дэмжинэ.

Нийлүүлэлтийг дэмжих


Хүлэмжийн хийг бууруулсан, сэргээгдэх эрчим хүчний болон эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлдвэрлэл, суурилуулалт-ын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, болон эцсийн хэрэглэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох замаар дэмжинэ.

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл