Хайх зүйлээ бичнэ үү

2024.07.19

ХасБанк ХК хагас жилийн цэвэр ашгаасаа ногдол ашиг хуваарилна

“ХасБанк” ХК 2024 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 18.00 (арван найм) төгрөг буюу нийт 18,948,600,000.00 (арван найман тэрбум есөн зуун дөчин найман сая зургаан зуун мянга) төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй

2024.07.08

ХасБанкны 2024 эхний хагас жилийн татварын дараах цэвэр ашиг 85.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ

ХасБанк 2024 эхний хагас жилийн татварын дараах цэвэр ашиг 85.3 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс +38.3%-р өслөө. Тайлант хугацааны өөрийн хөрөнгийн өгөөж (annualized ROE) 26.6%, нэгж хувьцаанд ногдох цэвэр ашиг (EPS) 81.0 төгрөгтэй хаагдлаа.

Дэлгэрэнгүй