Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


MasterCard Worldwide болон Visa Card International


XасБанк нь олон улсын MasterCard Worldwide болон Visa Card International олон улсын байгууллагын дэд гишүүн төдийгүй олон улсын SWIFT сүлжээ, Eurogiro, Western Union зэрэг мөнгөн гуйвуулгын сүлжээний үндсэн гишүүнээр элсэж, гадаад төлбөр тооцоо, гуйвуулга, картын үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэж байна.