Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Харилцагчийн мэдээлэл шинэчлэх


Харилцагчийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах маягт

Хэрэв таны ХасБанк дахь доорх мэдээлэлд өөрчлөлт орсон бол мэдээллээ шинэчлэн илгээнэ үү. Энэ нь харилцагч таны мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэлээс сэргийлэхэд чухал нөлөөтэй.

Өөрчлөлт оруулах мэдээлэл
Оршин суугаа хаяг: