Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа


ХасБанкны МУТСТ ажиллагааны ерөнхий тогтолцоо

Хас Банк нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлээс сэргийлэх хүрээнд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, журам, холбогдох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллахаас гадна Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага буюу Financial Action Task Force (FATF)-ийн зөвлөмж болон Америкийн Нэгдсэн улс болон Европын холбооны стандартуудтай нийцсэн байдаг.

Wolfsberg Questionnaire 

Санхүүгийн байгууллагуудын мөнгө угаахтай тэмцэх дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлэх зорилго бүхий Wolfsberg group-ын мөнгө угаахтай тэмцэхтэй холбоотой асуулгатай ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

W-8BEN-E FORM

АНУ-аас гаралтай орлого хүлээн авдаг бүх гадаад улсын байгууллагууд нь АНУ-ын Татварын Албаны W-8BEN-E маягтыг бөглөдөг бөгөөд үүнийг ЭНД ДАРЖ танилцана уу.