Type search keyword

Human resources


Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим:

 • Шударга, нээлттэй, ил тод явуулна;
 • Шалгаруулалтыг явуулахдаа мэдлэг, туршлага, дадлагатай, ажил гүйцэтгэх өндөр ур чадвартай, банкинд мэдэгдхүйц хувь нэмэр оруулж чадах боловсон хүчнийг сонгоход бүхий л арга хэмжээг чиглүүлнэ;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь Банкны хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй, банкинд хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохооргүй буюу хөдөлмөрийн  нөхцөл нь харшилахгүй тохиолдолд тодорхой албан тушаалд сонгон шалгаруулж, тэдгээрийг хөдөлмөр эрхлэхийг дэмжинэ;
 • Банкны ажиллагсдад албан тушаал дэвших, сурч хөгжих, ажлын нөхцөлөө сайжруулах боломж олгох зорилгоор Банкинд шинээр бий болсон болон сул байгаа орон тоонд дотроосоо нэн тэргүүнд өрсөлдүүлэх бодлого баримтална.
Нэр
ХЯНАН НИЙЦҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
Банкны бүхий л төрлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гадаад болон дотоод зохицуулалтаар заасан хэм хэмжээг нийт ажилтнуудад түгээн дэлгэрүүлэх, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг банкны хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих. Үүний зэрэгцээ ёсзүй, шударга ёсны хэм хэмжээг сахиулан баримтлуулах замаар, ХасБанкны нэр хүндийг хадгалан хамгаалж, харилцагчдад санхүүгийн харилцааны найдвартай орчинг бүрдүүлэх болон Байгаль орчин нийгмийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
Шаардлага
 • Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Банк санхүүгийн салбарт 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Дотоод хяналтын ажил үүргийг гүйцэтгэх үйл ажиллагааны болон техникийн чадвартай;
 • Банкны үндсэн мэдээллийн системийг зохих түвшинд судалж, эзэмшсэн;
 • Шинжилгээ, дүгнэлт хийх чадвартай;
 • Сургалт зохион байгуулах чадвартай;
 • Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй;
 • Эрсдэл, хууль, аудит, дотоод хяналт, комплаенсийн чиглэлэр ажилласан туршлагатай;
 • Банкны үндсэн системийн мэдлэг сайтай бол давуу тал болно.
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.05.15
Огноо
2021.04.22
НэрХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ
Үндсэн чиг үүрэг

Банкны бодлого стратегитай уялдуулан харилцагчийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, харилцагчид банкны үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх, сурталчилан таниулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх;

Харилцагчийн санал хүсэлт, гомдол талархлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж тайлан боловсруулах, тайлан судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

Шаардлага
 • Банк санхүү, маркетинг, бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк санхүүгийн салбарт 5 буюу түүнээс дээш ажиллаж байсан туршлагатай /Call Center-т ажиллаж байсан бол давуу тал болно/
 • Мэдээлэл судалгаа боловсруулах, дүн шинжилгээ хийж тайлагнах ур чадвартай;
 • Удирдан зохион байгуулах, манлайлах, асуудал шийдвэрлэх, харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Англи хэлний ахисан болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.05.15
Огноо2021.04.15
JOB TITEОРЧУУЛАГЧ
RESPONSIBILITIES

We are looking for a professional translator /English/ to provide both verbal and written translations to our Chief Risk Officer.
You will be responsible for the accurate translations of documents, and handling confidential and critical information.

 • Translation/Interpretation (ideally simultaneous);
 • Communication via e-mail and phone for and on-behalf of;
 • Managing external and internal communication;
 • Taking action points and writing minutes;
 • Ensuring team’s status updates and follow-ups;
REQUIREMENTS
 • High resilience against stress and workload pressure. 
 • English;
 • 2-3 years of interpreter experience
 • Timely and accurate translation of documents;
 • Real-time communication of meetings/ conversations; 
 • Efficient and effective;
 • Discrete and confidential;
 • Flexible and reliable;
 • Strong communication skills
CONTACTIf you are interested in this position, please apply by sending your CV to recruiter@xacbank.mn.

Deadline: 5/15/2021НэрХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хариуцсан/
Үндсэн чиг үүрэгБанкны албан тушаалын зэрэглэлийг тодорхойлох, Банкны гүйцэтгэл, ажилтны гүйцэтгэл, ур чадвараас шууд хамааралтай гүйцэтгэлийн үнэлгээ, урамшууллын системийг бий болгож хэрэгжүүлэх.
Шаардлага
 • Бизнесийн удирдлагаар баклавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй /Хүний нөөцийн чиглэлээр мэргэшсэн/
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээний чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Журам, заавар боловсруулах, ХН-ийн программ дээр ажиллах чадвартай
 • Англи хэлний ахисан шатны мэдлэгтэй
 • Асуудал шийдвэрлэх, харилцааны ур чадвартай
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.05.15
Огноо2021.03.24
Нэр
САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банк, түүний нэгдлийн сар улирлын санхүүгийн тайлан, татварын тайланг хариуцах
 • Монголбанкны зохистой харьцааны тайлан бэлтгэх, хяналт тавих
 • Банк, түүний нэгдлийн санхүүгийн тайланг аудитлуулах ажлыг хариуцан ажиллах
 • Банкийг татварын эрсдэлгүй байхад чиглэсэн татварын тооцооллыг хийх, татварын бүртгэлд хяналт тавих
 • Банкны санхүүгийн бүртгэлийн хяналт хийх

Шаардлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү менежемент, Татварын бүртгэлээр мэргэшсэн
 • Англи хэл – ахисан түвшин
 • Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэж байсан туршлагатай
 • Хандлага сайтай
 • Манлайлах ур чадвартай
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.04.30
Огноо
2021.03.18
Нэр
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ
Үндсэн чиг үүрэг
 • Хөрөнгө зохицуулалт, худалдааны санхүүжилтийн арын албаны үйл ажиллагаа, гадаад төлбөр тооцоо, банк хоорондын төлбөр тооцоо, картын төлбөр тооцоо, үнэт цаасны төлбөр тооцоог Банкны хэмжээнд мөрдөж буй журам заавар, МУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу үнэн зөв, түргэн шуурхай гүйцэтгэх, хяналт тавих, баталгаажуулах
 • Гүйцэтгэх удирдлага болон дотоод аудит, банкны хороодоос гарсан тогтоол, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах, салбарт хариуцсан чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгөх,үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, удирдах ажилтныг эзгүйд хариуцсан чиглэлээр орлон ажиллах;
Шаардлага
 • Нягтлан бодох бүртгэл , банк санхүү, бизнесийн удирдлага  чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Санхүү, нягтлан бодох чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Дүн шинжилгээ хийх болон зохион байгуулах чадвартай;
 • Удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, ачаалал даах чадвартай 
 • Англи хэлний ахисан шатны мэдлэгтэй
 • Нягтлан бодох бүртгэлээр Мэргэшсэн , эсвэл ОУ-н мэргэшсэн зэрэгтэй бол давуу тал болно 
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.05.15


Нэр
СИСТЕМИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /tester/
Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкинд ашиглагддаг системүүдийн програм хангамж дээр хийгдэж буй шинэчлэлт, өөрчлөлт, сайжруулалт болон шинээр нэвтрүүлж буй системийг чанарын өндөр түвшинд шалгаж баталгаажуулах.
 • Үндсэн систем болон картын системийн шинэчлэл, судалгааны төслүүдэд орж судалгаа, туршилтын ажлуудыг хариуцан ажиллана.
Шаардлага
 • Програм хангамж, програм хангамжийн инженерчлэлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Системийн загвар, шийдэл ойлгох, боловсруулах чадвартай;
 • Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны ёс зүйн төлөвшил өндөр, бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай байх;
 • Бичиг баримт боловсруулж, тайлагнах чадвартай;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Картын систем, процессын талаар мэдлэгтэй, өмнө нь ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.
Холбоо барих
Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлэх эсвэл вэб сайтад анкет бөглөнө үү.
Огноо
Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.04.23
НэрХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцаа хариуцсан/
Үндсэн чиг үүрэгБайгууллагын эрхэм зорилго, зорилтод хүрэхэд хүний нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, хүний нөөцийн удирдлагыг  хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын соёлыг түгээх, бэхжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээ зохион байгуулах, холбогдох ажилтнуудыг мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах, хөдөлмөрийн харилцааг зохион байгуулах.
Шаардлага
 • Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
 • Багаар хамтран ажиллах чадвартай:
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай
 • Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай тэр тундаа хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлд амжилттай ажилласан туршлагыг давуу тал гэж үзнэ.
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Анкет авах сүүлийн хугацаа: 2021.04.30
Огноо2021.04.22


НэрХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн чиг үүрэгХарилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг тодорхойлж, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Хасбанкнаас баталсан холбогдох бодлого, журам, заавар, харилцагчийн үйлчилгээний нэгдсэн стандартын дагуу хүргэх, сурталчлах, борлуулах.
Шаардлага
 • Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургууль төгссөн;
 • Хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, хурдан суралцах чадвартай;
 • Хүнтэй харилцах ажилд дуртай;
 • Зөв хандлагатай, бусадтай хамтран ажиллах чадвартай;
 • Хариуцлагатай, нягт нямбай, өндөр ёс зүйтэй;
 • Банк, санхүүгийн салбарт цаашид тогтвортой ажиллах эрмэлзэлтэй;
 • Үйлчилгээний байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно;
Холбоо барихТа бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
Огноо

Swipe more Earn more

"Candy" payment card