Type search keyword

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна

Сонгон шалгаруулалтын дугаар:  XB/2022-04

ХасБанкны дотоод үйл ажиллагаанд зориулан ашиглах доор дурдсан бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх Бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгох шалгаруулалтад үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Салбарын гэрэлтдэг гадна хаягийн нүүр солих болон шинээр хийх

Саналаа дараах материалуудын хамт битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

  1. Тендерт оролцох хүсэлтийг гаргасан албан бичиг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар. Мөн хавсралтаар хүргүүлсэн бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлийн маягтыг бөглөн ирүүлэх;
  2. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага, ажлын танилцуулга, гэрээлэгч байгууллагын нэрс, тодорхойлолт;
  3. Санхүүгийн чадавхийг харуулсан 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан;
  4. Тендерийн материалын үнэ төлсөн баримт.

Сонгон шалгаруулалтын нэг багц бичиг баримтыг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 30,000 төгрөгөөр /ХасБанкны Төв Албаны 5000000139 тоот дансанд тушаах/ ХасБанкны Төв Албаны харилцагчийн туслахаас авна уу.

Үнийн саналыг 2022 оны 6 дугаар сарын 3–ны өдрийн 12:00цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: СБДүүрэг, 1 хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамжинд байрлах ХасБанкны төв байр, Өмчийн харилцааны хэлтэст.