Хайх зүйлээ бичнэ үү

Байгууллагын ажиллагсдын цалингийн карт

элсэлтийн хураамж

0 төг

Байгууллагын ажиллагсдын цалингийн карт

Дотоодод болон гадаадад хамгийн хямд зардлаар төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай гүйцэтгэхэд туслана.

Давуу тал:

  • Монгол Улс болон гадаад оронд төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэх боломжтой;
  • Та төгрөгийн дансаа ашиглаж гадаадад төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд гүйлгээ хийсэн валютын төрлөөс хамааран банк бэлэн бус ханшаар хөрвүүлэн тооцох болно.
  • Мөн та хүсвэл картандаа төгрөг, юань, ам.доллар гэсэн 3 валютын данс холбох боломжтой;
  • Ямар валютаар гүйлгээ хийж байгаагаас хамаарч Таны картандаа холбуулсан ижил валютын данстай шууд харьцаж гүйлгээ хийх тул ханшийн зөрүүнээс алдагдал хүлээхгүй;
  • Картын дансандаа барьцаа (дансны доод үлдэгдэл) байршуулах шаардлагагүй;
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулах;
  • Зээлийн эрх нээлгэх;
  • Монгол улс болон гадаад улс дахь картаар үйлчлэгч байгууллагаар үйлчлүүлэх.

Шаардлага: Цалин тавьж олгох үйлчилгээгээр хамтран ажилладаг байгууллагын ажилтан байх. 

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Хураамж, шимтгэл
Нөхцөл
Энгийн карт
Алтан карт
Элсэлтийн хураамж
-
Жилийн хураамж
-
Дансанд заавал байлгах үлдэгдэл
-
Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгөний дээд хязгаар
5,000,000 төг
20,000,000 төг
Худалдан авалтын гүйлгээний дээд хязгаар
5,000,000 төг
20,000,000 төг
Карт нөхөн авах
10,000 төг
ПИН код нөхөн сэргээх /чиптэй/
10,000 төг
ПИН код нөхөн сэргээх /соронзон туузтай карт/
1000 төг
ПИН код нөхөн солих /АТМ/
100 төг
Дэд карт эзэмшигчийн жилийн хураамж
10,000 төг
Бэлэн мөнгө авах
Гадаадын банкнаас /АТМ, ПОС/
1.5%
ХасБанкны салбараас ам.доллар, юань авах
0.25%
ХасБанкны салбараас төгрөг авах
200 төгрөг
Картын дансны үлдэгдэлд бодох хүү /жилээр/
Төгрөг /100,000 төгрөгөөс дээш/
3.6%
АНУ-ын доллар /100 ам.доллараас дээш/
1.2%
Юань /300 юанаас дээш/
1.2%

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт;
  • Байгууллагын хүсэлт албан бичгээр (шинээр гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд).