Хайх зүйлээ бичнэ үү

Органик Монгол Хөтөлбөр

Хэмжээ

ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл


Хугацаа

3 жил хүртэл


Хүү (жилийн)

12.0%


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

Органик Монгол Хөтөлбөр

Та хүнсний ногоо тариалдаг, газар тариалангийн бизнес эрхэлдэг бол хямд өртөгтэй үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг ХасБанкнаас авах боломжтой. 

ЗОРИУЛАЛТ

Газар тариалан, хүнсний ногоо тариаланчдад зориулан олгож буй хөнгөлөлттэй бичил зээл.

ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР

“Органик Монгол” хөтөлбөр зохион байгуулах багийн хуралдаанаар дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.

НӨХЦӨЛ

Нөхцөл    
шимтгэл (төгрөг)
Зээлийн хэмжээ
ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн жилийн хүү (жилийн)
12.0%
Хугацаа
3 жил хүртэл
Хамрах хүрээ
 Зуунмод, Сэлэнгэ, Дархан салбарууд  өргөдөл хүлээн авна.
Үйлчилгээний шимтгэл
1.0 %

БҮРДҮҮЛЭХ материал

  • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/, 1% зураг;
  • Гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүдийн ИҮ-ийн хуулбар /хаягийн зөрчилгүй/;
  • Амьдарч буй хашаа, байшин, орон сууцны гэрчилгээний хуулбар;
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ;
  • Бизнесийн үйл ажиллагааны орлого, үр дүнгийн тооцоо, хар дэвтэр;
  • Тухайн өдрийн байдлаар байгаа бараа материалын тооллогын бүртгэл;
  • Татвар, патент, лицензийн төлбөр төлсөн баримт;
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.

Бүтээгч гарыг бодитоор санхүүжүүлэгч ХасБанк

Бүтээгч гар