Хайх зүйлээ бичнэ үү

6 хувийн хүүтэй зээл


Хэмжээ

150 сая төгрөг хүртэл


Хугацаа

30 ЖИЛ ХҮРТЭЛ    


Хүү (ЖИЛИЙН)

6%Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

6 хувийн хүүтэй зээл

Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Худалдан авч буй орон сууц нь ашиглалтад орсон буюу улсын комисс хүлээн авсан байх;
 • Нийтийн зориулалттай орон сууц нь 80 м.кв-аас ихгүй талбайтай байх бөгөөд амьдран суух зориулалтаар ашиглах;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй байх;
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өр болон шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;
 • Үндсэн зээлдэгч нь төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн эсвэл санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 45 хувь (идэвхтэй зээлийн сарын төлбөрүүд орно);
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой байх;
 • Ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй;
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-аас дээшгүй настай байх;
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх.

Зээл шилжүүлэх:

Та ХасБанкны зээл авсан салбар, тооцооны төвд хандан зээл шилжүүлэх хүсэлтээ одоогийн орлогын хэмжээг тодорхойлох баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

Зээл шилжүүлэх өргөдлийн маягтыг энд дарж авна уу

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

Хугацаа    
Хүү /жилийн/
Урьдчилгаа төлбөр
үйлчилгээний шимтгэл
30 жил хүртэл
6%    
30%
1%

Бүрдүүлэх материал:

Зээл шилжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Зээл шилжүүлэх хүсэлтийн маягт;
 • Орлого тодорхойлох шаардлагатай баримтууд /ХасБанкаар цалин тавьж олгодог байгууллагын ажилтан бол шаардлагаггүй/;
 • Шинэ цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт.

Зээл шинээр олгоход шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Одоо оршин суугаа хороо, багийн засаг даргын тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас авсан байж болно/;
 • Гэрлэлтийн баталгаа эсвэл гэрлэсэн эсэх лавлагаа /ТҮЦ машинаас авсан байж болно/;
 • Орлого, зарлага тодорхойлох баримтууд;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Худалдан авах орон сууцны эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа /ТҮЦ машинаас авсан байж болно/;
 • Худалдах худалдан авах гэрээ/захиалгын гэрээний эх хувь;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.