Хайх зүйлээ бичнэ үү

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээл


?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээл

Танд Оюу Толгой ХХК – д нийлүүлсэн бараа, үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ төлбөрийг орж ирэх хүртэл хугацаанд дараагийн татан авалт хийх, үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлэхзэрэгт бэлэн мөнгөний хэрэгцээ үүсдэг бол ХасБанк танд “БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ” – ийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Давуу тал:

 • Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй;
 • Зээлийн судалгаа хийгдэхгүй;
 • Зах зээл дээрх хамгийн бага хүүтэй;
 • Хүсэлтийг ажлын 3 өдөрт шийдвэрлэнэ;
 • Бүрдүүлэх бичиг баримт энгийн, хялбар.

Бүрдүүлэх материал

 • Аж ахуй нэгжийн анкет, өргөдөл;
 • Удирдлага хувь нийлүүлэгчдийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Oюу Толгой ХХК-иар баталгаажуулсан нэхэмжлэх;
 • Oюу Толгой ХХК-тай байгуулсан ханган нийлүүлэлтийн гэрээ;
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл / тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол/;
 • Бусад.


Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээл

“Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээл”-ийн үйлчилгээг авахын тулд ямар шалгуур хангах шаардлагатай вэ?

 • Оюу Толгой ХХК-ийн ханган нийлүүлэгч байх;
 • Хүчин төгөлдөр гэрээтэй байх;
 • Нийлүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний төлбөрийг ХасБанкин дахь дансаар хүлээн авах;
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд тусгай зөвшөөрөл шаардагддаг бол уг тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан байх;

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

 • Аж ахуй нэгжийн анкет, өргөдөл;
 • Удирдлага хувь нийлүүлэгчдийн анкет, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Oюу Толгой ХХК-иар баталгаажуулсан нэхэмжлэх;
 • Oюу Толгой ХХК-тай байгуулсан ханган нийлүүлэлтийн гэрээ ;
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл / тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол/;
 • Бусад.

“Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээл”-ийн үйлчилгээг авах процессыг тайлбарлана уу?

 1. Та захиалгын дагуу бараа нийлүүлэн эсхүл үйлчилгээг Оюу Толгой ХХК – дүзүүлнэ;
 2. Та нэхэмжлэхээ Оюу Толгой ХХК – аар баталгаажуулан авна:
 3. Та бэлтгэн нийлүүлэгчийн зээлийн хүсэлтээ ХасБанкинд гаргаж холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө;
 4. ХасБанк ханган нийлүүлэгчтэй холбогдох гэрээг байгуулж, гэрээний дагуу санхүүжилтийг олгоно.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах