Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хугацаатай хадгаламж

Зарласан хүү (ТӨГРӨГ)

9.0%-12.0%


БОДИТ ХҮҮ (ТӨГРӨГ)

9.38%-12.68%


Хадгаламжийн тооцоолуур

Бодит хүү гэдэг нь хүүнээс хүү тооцсоноор таны хадгаламж 1 жилийн дараа бодитоор хэдэн хувь өсөхийг харуулна.

Хугацаатай хадгаламж

Та ХасБанкинд байгууллагынхаа хадгаламжийг байршуулснаар мөнгөн дүнгийн үлдэгдлээс үл хамааран өрсөлдөхүйц хүү тооцуулан авна.

Онцлог:

 • Данс нээх валютын төрөл - төгрөг, ам.доллар, евро, юань;
 • Сарын үйлчилгээний хураамжгүй;
 • Дансанд байршуулах доод үлдэгдэл – хамгийн бага;
 • Хүү тооцох аргачлал - Өдөр бүрээр хуримтлуулж, сар бүр хүүг дансанд олгох нийлмэл арга.

Давуу тал:

 • Зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт эдлэх;
 • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн түвшин;
 • Хүүг байгууллагынхаа хүссэн дансанд хүлээн авах;
 • Дансны мэдээллээ цахим хаягаар хүлээн авах;
 • Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжаа цуцлахгүйгээр хадгаламж барьцаалсан бага хүүтэй шуурхай зээл авах;
 • 24 цагийн турш дансаа удирдах.

Хүү шимтгэл:

Валютын төрөл
Доод үлдэгдэл
Жилийн хүү2
3 сар
6 сар
9 сар
12 сар
18 сар
24 сар
гэрээ цуцлах хүү
Төгрөг
250,000
Зарласан
9.00%
9.60%
10.20%
11.00%
11.00%
12.00%
2.40%
Бодит1
9.38%
10.03%
10.69%
11.57%
11.57%
12.68%
Ам.доллар
200
Зарласан
1.20%3
1.40%
1.60%
1.80%
--
0.50%
Бодит1
1.21%
1.41%
1.61%
1.81%
-
-
Юань
1,500
Зарласан
1.20%4
1.40%4
1.60%4
1.80%
-
-
0.40%
Бодит1
1.21%
1.41%
1.61%
1.81%
-
-
Иен
30,000
Зарласан
1.00%
-
-
-
-
-
0.50%
Бодит1
1.00%
-
-
-
-
-
Данс нээхэд
Хураамжгүй
Гэрээний хугацаанаас өмнө гэрээ цуцлах хураамж
3,000₮

1 - Бодит хүү гэдэг нь хүүнээс хүү тооцсоноор таны хадгаламж 1 жилийн дараа бодитоор хэдэн хувь өсөхийг харуулах ба аравны нарийвчлалтай болно.

2 - Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчийн хугацаатай хадгаламжийн хүүг 1.5 хувь хүртэл нэмэгдүүлэн тохирох боломжтой.

3 - Хадгаламжийн үлдэгдэл 10,000,001 доллараас дээш тохиолдолд хадгаламжийн хүү 1.8%-аар тооцогдоно.

4 - Хадгаламжийн үлдэгдэл 50,000,001 юаниас дээш дүнтэй тохиолдолд хадгаламжийн хүү 1.80%-аар тооцогдоно.

Бусад шимтгэл, хураамж

үйлчилгээний төрөл
Шимтгэлийн хувь, хэмжээ (мөнгөн тэмдэгтийн төрөл)
mnt
usd
eur
cny
Орлогын гүйлгээ
Бэлэн бус орлог
Шимтгэлгүй
Бэлэн орлого
Шимтгэлгүй
Тодорхойлолт*
5,000₮
Хуулга
Цахим шуудангаар илгээхэд
Шимтгэлгүй
Хэвлэж өгөхөд 1 хуудасны үнэ
100₮
Лавлагаа
1 жилийн доторх баримтаас
10,000₮
1 жилээс дээшхи хугацааны баримтаас
20,000₮

*Хэрэв 14 хоног дотор данс нээсэн, хамтран эзэмшигч нэмсэн, мөнгөн хөрөнгийн дүнгийн 70-аас дээш хувь дансанд орсон бол тодорхойлолтын хураамж 30,000₮.

Бүрдүүлэх материал:

 • Харилцагчийн анкет /Банкны маягт татах/;
 • Данс нээх тухай байгууллагын албан тоот;
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар; /Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа бол байгууллагын “нэрийн баталгаажуулалтын хуудас”;
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа нотариатаар баталгаажуулах /Банкны маягт татах/;
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.