Type search keyword

SME Business Loan for GHG Emission Reduction


LOAN PERIOD

5 YEARS


interest rate 

MNT: 

Monthly: 1.25%

Annual: 15.00%

usd: 

Monthly: 0.85%

Annual: 10.20%SME Business Loan for GHG Emission Reduction

Who is eligible? Any businesses that produces, trades, or installs products reducing GHG emissions by at least 20%. Any end users of products that reduce GHG emissions by at least 15%.

Loan terms:

Loan condition
Business loan
Commission fee
currency
MNT
USD
MNT
USD
monthlyannualmonthlyannual
Interest rate per month
For any businesses
1.25%
15.00%
0.85%
10.20%1%
0.5%
Loan period
up to 5 years

*Women-led MSMEs (micro, small and medium size enterprises) can benefit from the lower interest rate if they meet one of the following conditions:

 • At least 40% of the total employees are women;
 • At least 51% of company owned by women;
 • At least 30% of senior managers are women.

Potential Loan Purposes:

Project Type
Building Retrofit (Lighting)
 1. Wiring;
 2. Transformers;
 3. Electricity metering devices.
Building Retrofit (Structural)
 1. Insulation (structural or piping);
 2. Insulated building materials;
 3. Ventilation.
Heating and Cooling
 1. HOB improvement or replacement;
 2. Air conditioning;
 3. Heat metering;
 4. Ventilation.
Equipment Replacement
 1. Energy-efficient appliances;
 2. Manufacturing equipment;
 3. Processing equipment (water usage or water treatment equipment);
 4. Refrigeration systems.
Waste-to-Energy
 1. Waste heat recovery (Manufacturing of cement, brick, or cashmere);
 2. Waste incineration (to produce heat or electricity).

Renewable Energy/Alternative Energy
 1. Solar, wind, water, geothermal system (solar water heater);
 2. Diesel and renewable energy hybrid generators;
 3. Biogas;
 4. Biomass.
Alternative Fuels/Engine Conversion
 1. LPG use (gas appliances);
 2. LPG conversion;
 3. Biodiesel production (alternative fuel production);
 4. Smokeless fuels (coal briquettes, biomass briquettes, saw dust briquettes).
Others
Any other installation or project that can verifiably reduce GHG emissions by at least 20%.

Барьцаа, нөхцөл:

 • Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө, бусад;
 • Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 12 сар хүртэл.

Бүрдүүлэх материал:

 • ХасБанкны маягтын дагуу анкет;
 • Бизнесийн танилцуулга;
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, үүсгэн байгуулсан гэрээ;
 • Санхүүгийн тайлан /1-2жил/;
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, лиценз, патент;
 • Хүлэмжийн хийн ялгарал эсхүл эрчим хүчийг 20-с доошгүй хувиар бууруулж буйг баталсан сертификат эсхүл лабораторийн дүгнэлт зэрэг бичиг баримт /Зөвхөн тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хувьд*/;
 • Бусад банк санхүүгийн байгууллагаас авч байсан сүүлийн зээлийн түүх;
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл;
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд;
 • Бусад.

* Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух, сайжруулсан түлш, вакуум цонх, барилгын дулаалгын материал.