Хайх зүйлээ бичнэ үү

Органик монгол хөтөлбөр

Хэмжээ

ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл


Хугацаа

3 жил хүртэл


Хүү (жилийн)

12.0%

Органик монгол хөтөлбөр

Та хүнсний ногоо тариалдаг, газар тариалангийн бизнес эрхэлдэг бол хямд өртөгтэй үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг ХасБанкнаас авах боломжтой. 

ЗОРИУЛАЛТ

Газар тариалан, хүнсний ногоо тариаланчдад зориулан олгож буй хөнгөлөлттэй бичил зээл.

ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР

“Органик Монгол” хөтөлбөрзохион байгуулах багийн хуралдаанаар дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.

НӨХЦӨЛ

Нөхцөл    
шимтгэл (төгрөг)
Зээлийн хэмжээ
ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл

Жилийн зээлийн хүү
12.0%
Хугацаа
3 жил хүртэл
Хамрах хүрээ
Зуунмод, Сэлэнгэ, Дархан салбаруудад өргөдөл хүлээн авна.
Үйлчилгээний шимтгэл
1.0 %

БҮРДҮҮЛЭХ материал


  • Банкны бүрдүүлэх бичиг баримт:
    • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг Энд дарж авна уу;
    • Үндсэн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг Энд дарж авна уу;
  • Төслийн шалгуур хэсэгт заасан баримт бичгүүд.