Type search keyword

Business incubator project

amount

Up to 60 mLN MNT


period

up to 36 months


interest rate (annual)

7.0%

Business incubator project

Та Нийслэлд үйлдвэрлэл эсвэл үйлчилгээний бичил бизнес эрхэлдэг бол хямд өртөгтэй үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг ЖДҮХС-ийн санхүүжилтээр  авах боломжтой. 

ЗОРИУЛАЛТ

Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй бичил бизнес болон иргэнд олгох зээл.

ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР

Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.

НӨХЦӨЛ

нөхцөл
шимтгэл (төгрөг)
Төслийн зээлийн дуусах хугацаа
2022 оны 10 сарын 23
Зээлийн хэмжээ
60 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү (жилээр)
7.0 %
Зээлийн хугацаа
36 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл
Шимтгэлгүй
Өргөдөл хүлээн авах салбар
Улаанбаатар хотын бүх салбараар
Зээл судлах
Холбогдох зээлийн журмаар

Бүрдүүлэх материал


  • Бүрдүүлэх бичиг баримт;
    • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг Энд дарж авна уу;  
    • Үндсэн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг Энд дарж авна уу;
  • Төслийн шалгуур хэсэгт заасан баримт бичгүүд.