Хайх зүйлээ бичнэ үү

Бизнес инкубатор холбооны төсөл

Хэмжээ

60,000,000 төгрөг хүртэл


Хугацаа

36 сар хүртэл


Хүү (жилийн)

7%

Бизнес инкубатор холбооны төсөл

Та Нийслэлд үйлдвэрлэл эсвэл үйлчилгээний бичил бизнес эрхэлдэг бол хямд өртөгтэй үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг ЖДҮХС-ийн санхүүжилтээр  авах боломжтой. 

ЗОРИУЛАЛТ

Нийслэлийн бичил, жижиг үйлдвэрлэл болон үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдийг дэмжих

ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР

Монголын бизнес инкубаторуудын үндэсний нэгдсэн холбооноос дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

нөхцөл
шимтгэл (төгрөг)
Төслийн зээлийн дуусах хугацаа
2022 оны 10 сарын 23
Зээлийн хэмжээ
60 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү (жилээр)
7.0 %
Зээлийн хугацаа
36 сар хүртэл
Зээлийн шимтгэл
Шимтгэлгүй
Өргөдөл хүлээн авах салбар
Улаанбаатар хотын бүх салбараар
Зээл судлах
Холбогдох зээлийн журмаар

Бүрдүүлэх материал

  • Бүрдүүлэх бичиг баримт;
    • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг энд дарж авна уу;  
    • Үндсэн хөрөнгийн зээл авах бол зээлийн шалгуурыг энд дарж авна уу;
  • Төслийн шалгуур хэсэгт заасан баримт бичгүүд.