Хайх зүйлээ бичнэ үү

Агаар орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн Хэрэглээний Ногоон Зээл


Хэмжээ

40 сая төгрөг хүртэл


Хугацаа

30 сар


Хүү

Жилийн: 8%


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр төлнө.

Агаар орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн Хэрэглээний Ногоон Зээл

Орчны бохирдлыг бууруулж, иргэдийн байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг дэмжих зорилгоор БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй зээлийн хөтөлбөр. Энэхүү зээлийн хөтөлбөр нь тодорхой хугацаанд хэрэгжинэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Хэмжээ
Хугацаа
хүү /жилийн/
Шимтгэл
40 сая төгрөг хүртэл
30 сар
8%
Зээл олголтын дүнгийн 1%

зориулалт

 • Стандартын  шаардлага хангасан нэвчилтгүй нүхэн жорлон, био жорлон /Жилийн хүү 3%/;
 • Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /Жилийн хүү 3%/; 
 • Гэрийн сайжруулсан зуух;
 • Цахилгаан автомашин: 100 хувь цахилгаан хөдөлгүүртэй, 2012 оноос хойш үйлдвэрлэсэн, батерей ашиглалт 75%-аас  буураагүй;  
 • Цахилгаан мотоцикл;
 • Цахилгаан скүтер;
 • Бүх төрлийн унадаг дугуй;
 • Ахуйн хэрэглээний хүлэмж, дуслын усалгааны систем;
 • Орон сууцны дулаалга/бүх төрөл/, орон сууцны цонхны дулаалга;
 • НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн CHIPS гэрийн дулаалга;
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр;
 • Мод бутыг хашаандаа болон бусад газарт тарих.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл (ХасБанкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу);
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн гишүүдийн НДДэвтэрт бодит цалин тусгагдаагүй бол цалингийн тодорхойлолт (ХасБанкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу);
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Барьцаалуулах хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ;
 • Худалдан авах гэж буй тоног төхөөрөмжийн үнийн нэхэмжлэл/худалдах худалдан авах гэрээ;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.