Хайх зүйлээ бичнэ үү

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авалтын зээл


Хэмжээ

200 сая төгрөг хүртэл


Хүү

сарын: 1.7% - 2.0%

жилийн: 20.4% - 24.0%


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авалтын зээл

Харилцагч Та тэг (0) гүйлттэй шинэ автомашин, гадаад улсад ашиглагдаж байсан хуучин автомашин болон Монголд ашиглагдаж буй нэр заасан тодорхой маркийн автомашинуудыг “Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах” зээлээр авах боломжтой.  

Давуу тал:

 • Зээлийн хүсэлтийг богино хугацаанд, шуурхай шийдвэрлэнэ;
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй;
 • 2008 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, гадаад улсад ашиглагдаж байсан хүлэмжийн хийн бууралтыг дор хаяж 20%-аар бууруулж буй гибрид, цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашиныг зээлийн хүүгийн хамгийн доод нөхцөлөөр авах боломжтой;
 • Урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж 100 хувийн санхүүжилт олгодог;

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:

Зээлийн нөхцөл
Шинэ
Хуучин
Улсын дугаартай***
Монгол улсад ашиглаж байгаагүй,
0 гүйлттэй

Монгол улсад ашиглаж байгаагүй, улсын дураар аваагүй
Монгол улсад 3 хүртэлх жил болж буй улсын дугаартай
Вальютын төрөл
Төгрөг
Төгрөг
Төгрөг
Зээлийн дээд хэмжээ
200 сая төгрөг
150 сая төгрөг
100 сая төгрөг
Урьдчилгаа
50 сая төгрөг хүртэл 10%
15%30%
50 сая төгрөгөөс дээш 20%
Хугацаа
60 хүртэл сар60 хүртэл сар30 хүртэл сар
Хүү
Сараар
1.7%2.0%2.0%
Жилээр
20.4%24.0%24.0%

*Иргэн
**Аж ахуйн нэгж
***Монголд ашиглагдаж буй улсын дугаар бүхий тээврийн хэрэгсэлд 2010 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн Ланд Крузер 200 (бүх салбар), 2009 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн Приус маркийн автомашинууд хамаарах бөгөөд Приус маркийн автомашины зээлийг дараах салбаруудаар олгоно: Цайз Тооцооны төв, 10 дугаар хороолол тооцооны төв, Сонгинохайрхан салбар, Энхтайваны Гүүр тооцооны төв, Таван Шар тооцооны төв.

Тавигдах шаардлага:

 • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлсэн байх;
 • ХасБанктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан Нийлүүлэгчээс тээврийн хэрэгслийг сонгосон байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл /ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээс эсвэл энд дарж татаж авах/;
 • Цахим иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
 • Цалингийн тодорхойлолт /ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээс эсвэл энд дарж татаж авах/;
 • Гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн цалингийн тодорхойлолт /Шаардлагатай бол/;
 • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд;
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийг сонгосон нэхэмжлэх;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах зээл

Урьдчилгаа төлбөр болох 20%-д дүйцүүлж нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах уу?

Монголд ашиглагдаж буй улсын дугаартай автомашин худалдан авахаас бусад тохиолдолд урьдчилгаа дүйцүүлж ҮХХ барьцаалах боломжтой.

Урьдчилгаа төлбөрийг өндөр дүнгээр төлвөл зээлийн хүү буурах боломжтой юу?

Монголд ашиглагдаж буй улсын дугаартай автомашин худалдан авахаас бусад тохиолдолд боломжтой.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах