8%-н зээлийг аль салбаруудаар олгож байгаа вэ

  • Улаанбаатар хотын 01 ,03, 05, 06, 08, 09, 16, 33, 37-р салбаруудаас авах боломжтой.

8%-н зээлийн шаардлага хангаагүй бол ХасБанкны орон сууцны зээлийг авч болох уу?

  • ХасБанкны өөрийн орон сууны зээлийн шаардлагыг хангаж буй бол олгоно.

Шинээр ашиглалтанд орсон бүх орон сууцанд зээл олгох уу?

  • Улсын комис хүлээн авсан, ашиглалтанд орсон байх шаардлагатай.