САЛБАРЫН ЗАХИРАЛ

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны төлөвлөгөөт зорилтуудын хүрээнд тооцооны төвийн зах зээлд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэхийн хамт салбарын ашигт ажиллагаа, хөрөнгийн зохистой удирдлагыг хангах;
 • Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд, урт хугацаанд хадгалж үлдэхийн тулд харилцагчийн үйлчилгээний стандартад нийцсэн, чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд салбарын болон харъяа тооцооны төвийн бүхий л үйл ажиллагааг чиглүүлэх;
 • Нөөцийн батлагдсан төсвийн хүрээнд оновчтой хуваарилж, удирдан зохион байгуулах, салбарын эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгаж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;
Шаардлагa
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, маркетинг, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банкны салбарт 3-аас дээш жил зээлийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай;
 • Салбар, ТТ-ийн бусад албан тушаалд ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно;
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвар өндөр;
 • Банкны тухай ерөнхий мэдлэг, НББ, салбар нэгжийн удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үе шат, дамжлага дарааллын талаар мэдлэгтэй;
 • Танилцуулга хийх, илтгэл тавих, арга хэмжээ удирдах чадвартай;
 • Ярилцлага хийх, шийдвэр гаргах чадвартай;
 • Удирдан болон хамтран ажиллах чадвартай;
 • Харилцааны өндөр чадвартай;
 • Бүтээлч, шинийг эрэлхийлэгч;

 

Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Огноо

2017-01-17

Анкет

ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны зээлийн эрсдэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам, зааврыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, холбогдох судалгаа шинжилгээ хийх;
 • Зээлийн бүтээгдэхүүний журам, заавар, тэдгээрийн өөрчлөлтөд зээлийн болон зээлийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг урьдчилан бууруулах зорилгоор санал өгөх;
 • Салбар, нэгжийн ажиллагсдыг зээлийн эрсдэлийн бодлого болон холбогдох журам, заавартай холбоотой заавар зөвлөгөөгөөр тухай бүр хангаж ажиллах, сургалт хийх;
Шаардлагa
 • Эдийн засаг, банк санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банк, санхүүгийн салбарт 2-оос доошгүй жил зээлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан түвшины мэдлэгтэй;
 •  Шинжилгээ, судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах чадвартай;
 • Албан бичиг, гэрээ, эрх зүйн актын төсөл бэлтгэх чадвартай;
 •  Мэдээ, мэдээллийг бичгийн болон аман хэлбэрээр ойлгомжтой, цэгцтэй илэрхийлэх ур чадвартай;
 •  Багаар хамтарч ажиллах, төлөвлөх, бие даах,  илтгэх чадвартай;
 • Microsoft Office-ийн програм дээр ажиллах чадвартай;
Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Огноо

2017-01-17

Анкет

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэх, аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэх;
 • Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, туршин шалгах, сайжруулах;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартуудын хяналтыг хэрэгжүүлэх;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт зохион байгуулах;
Шаардлагa
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем, бизнесийн удирдлага хавсарсан чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Банкны үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлагын талаар зохих түвшний мэдлэгтэй;
 • Банкы удирдлагын мэдээллийн системийн талаар мэдлэг чадвар эзэмшсэн;
 • Дүн шинжилгээ хийх чадвартай;
 • Баримт бичиг, төсөл, төлөвлөгөө, бодлого, журам, заавар боловсруулах чадвартай;
 • Илтгэх, төлөвлөх, тайлагнах чадвартай;
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай;
Нэмэлт
Холбоо барих

Тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагууды хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Огноо

2017-01-17

Анкет

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШИНЖЭЭЧ

Үндсэн чиг үүрэг
 • Кибер халдлагын цар хүрээ, шалтгааныг тогтоон дүгнэлт гарган, халдлагыг зогсоох, хариу арга хэмжээ авах;
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчилд дүн шинжилгээ хийх;
 • Аюулгүй байдлын эмзэг цэгүүдийг тодорхойлох, аргилгах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, заавар зөвлөмжөөр хангах;
 • Аюулаас урьдчилан сэргийлэх технологийн шийдлүүдийг олох, санал болгох, хэрэгжүүлэх, мэдээллэх.
Шаардлагa

Ерөнхий шаардлага:

 • Дээд боловсролтой /Бакалавр болон түүнээс дээш/;
 • Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн аюулгүй байдал, Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн системийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн;
 • Мэдээллийн ауюлгүй байдал, Кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр мэргэшсэн, цаашид  энэ чиглэлээр ажиллах сонирхолтой;
 • Мэргэжлээрээ 4-с дээш жил ажилласан;
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, сурч боловсрох эрмэлзэлтэй;
 • Бие даан сурч боловсрох чадвартай;
 • Дүн шинжилгээ хийх, тооцоолол хийх, мэдээлэл боловсруулах чадвартай /Forensic/;
 • Хяналтын хэрэгслүүд дээр ажиллах туршлагатай, лог шинжилгээ хийх чадвартай.

​Тусгай шаардлага:  CEH, CISSP, SIEM.

Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 18.00 цагаас өмнө recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Огноо

2017-01-17

Анкет

ХЯНАЛТЫН ОПЕРАТОР

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор банкны кибер халдлага илрүүлэх, халдлагын шинж тэмдэг тодорхойлох;
 • Мэдээллийн ба бодит аюулгүй байдлын зөрчлийг цаг алдалгүй илрүүлж бүртгэлжүүлэх, мэдээллэх, боломжит ярга хэмжээг яаралтай авах;
 • Банкны хяналтын системүүдийн аюулгүй, найдвартай ажиллагаанд хяналт тавин ажиллах.
Шаардлагa

Ерөнхий шаардлага:

 • Дээд боловсролтой /Бакалавр болон түүнээс дээш/;
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй;
 • Бие даан сурч боловсрох чадвартай;
 • Хөврөх чадвар сайтай;​
 • 2-с дээш жил тогтвортой ажилласан;
 • Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлд сонирхотой.

​Тусгай шаардлага: Ээлжээр ажиллах боломжтой.

Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Огноо

2017-01-17

ТУСЛАХ АУДИТОР /Арга аргачлал болон зайны хяналтын баг/

Үндсэн чиг үүрэг

Дотоод Аудитын Газрын стратеги төлөвлөгөө, бодлого, арга аргачлалыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээг хийх, зайны хяналтыг хэрэгжүүлэх.

Шаардлагa
 • Ерөнхий шаардлага:

  Эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бүртгэлийн болон бусад холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

  ​Шаардлага:

  • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
  • Шинжилгээ судалгаа хийх;
  • Бичиг баримт, боловсруулах;
  • Илтгэх, төлөвлөх, тайлагнах;
  • Англи хэлний ярианы болон бичгийн ахисан түвшний мэдлэгтэй байх;
  • Асуудал шийдвэрлэх чадвартай байх;
  • Бие даан ажиллах;
  • Сургах, зөвлөгөө өгөх;
  • Бичгийн болон харилцааны ур чадвартай
  • Бие даасан, хараат бус, бодиттой, мэргэжлийн ёс зүйтэй
Нэмэлт
Холбоо барих

Тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж, банк, санхүүгийн салбарт өөрийгөө сорьж үзэхийг хүсвэл та бидэнд хандаарай. Материалыг recruiter@xacbank.mn хүлээн авна.

Утас: 75771888-804

Огноо

2017-01-17

Анкет

ТУСЛАХ АУДИТОР/Ерөнхий аудитын баг/

Үндсэн чиг үүрэг

Дотоод Аудитын Газрын батлагдсан стратеги төлөвлөгөөний дагуу газар дээрх аудитыг үр дүнтэй төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэх

Шаардлагa

рөнхий шаардлага:

Эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бүртгэлийн болон бусад холбогдох чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

Шаардлага:

 • Аливаад үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
 • Шинжилгээ судалгаа хийх;
 • Бичиг баримт, боловсруулах;
 • Илтгэх, төлөвлөх, тайлагнах;
 • Англи хэлний ярианы болон бичгийн зохих түвшний чадвартай байх;
 • Асуудал шийдвэрлэх чадвартай байх;
 • Бие даан ажиллах;
 • Сургах, зөвлөгөө өгөх;
 • Бичгийн болон харилцааны ур чадвартай
 • Бие даасан, хараат бус, бодиттой, мэргэжлийн ёс зүйтэй
Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Огноо

2017-01-17

Анкет

ЗЭЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн чиг үүрэг

Салбар, тооцооны төвийн зээлийн үйл ажиллагаанд газар дээрх болон зайны хяналт хийх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, зээлийн эрсдэл хариуцсан ажиллагчидтай зээл төлүүлэхээр хамтран ажиллах, мэргэжлийн чиг удирдлагаар хангах, сургах, эрсдэлтэй зээлийн багц, эрсдэлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл гаргах.

Шаардлагa
 • Банк санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Зээлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр 3 буюу түүнээс дээш жил ажилласан, зээлийн эрсдэлийг удирдах чиглэлээр онолын мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай;
 • Баримт бичиг боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, илтгэх, төлөвлөх, тайлагнах адвартай;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай байх;
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй бол давуу тал болно;
Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Вэб: www.xacbank.mn

Огноо

2017-01-17

ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН - ЗЭЭЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Үндсэн чиг үүрэг
 • Банкинд хууль, эрх зүйн зөвлөлгөө өгөх;
 • Эрх зүй, захиргааны акт, баримт бичиг боловсруулах;
 • Стандарт бус гэрээний төсөл бэлтгэх, Зээлийн гэрээний төсөл бэлтгэхэд эрх зүйн зөвөлгөө өгөх;
 • Зээлдэгчийн зээлийн гэрээ болон үүргийн гүйцэтгэл хангуулах гэрээнүүдийн уялдаа холбоо, үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах:
 • Барьцаа хөрөнгийн Улсын бүртгэл, Газрын бүртгэлийн эрх зүйн асуудлыг хариуцах;
 • Зээлийн бүртгэлийн ажилтнуудыг гэрээний эрх зүйн чиглэлээр сургах, дадлагажуулах;
Шаардлагa
 • Бизнесийн болон компанийн эрх зүйгээр мэргэшсэн;
 • Хууль, эрх зүйн аливаа эрсдлийг урьдчилан харах чадвартай;
 • Эрх зүй, захиргааны акт, гэрээний төсөл, баримт бичиг боловсруулах өндөр ур чадвартай;
 • Нууцын өндөр зэрэглэлтэй баримт бичигтэй ажиллах чадвартай;
 • Бизнесийн ёс зүй, харилцааны болон хувийн соёл сайтай;
 • Ажлыг чанартай гүйцэтгэж, үр дүнд хүрч ажиллах чадвартай;
 • Төлөвлөх, дүн шинжилгээ хийх, илтгэх, шийдвэр гаргах чадвартай;
 • Мэргэжлийн бичгийн болон ярианы Англи хэлний дунд болон дундаас дээш мэдлэгтэй;
 • Зээлийн хэрэг бүртгэлийн чиглэлээр ажиллах боломжтой;
 • Компьютерийн MS Word, MS Exel, MS Power point програм дээр ажиллах чадвартай;
Нэмэлт
Холбоо барих

Тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагуудыг хангаж, банк, санхүүгийн салбарт өөрийгөө сорьж үзэхийг хүсвэл та бидэнд хандаарай. Материалыг recruiter@xacbank.mn хүлээн авна.

Утас: 75771888-804

Огноо

2017-01-17

Анкет

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Үндсэн чиг үүрэг

Байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтод хүрэхэд хүний нөөцийн чадвар, боломжийг үр дүнтэйгээр ашиглах хүний нөөцийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох албан тушаалтанд мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах, хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах.

 

Шаардлагa
 • Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай;
 • Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй;
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт, сургалтын чиглэлд амжилттай ажилласан туршлагыг давуу тал гэж үзнэ.
Нэмэлт
Холбоо барих

Та бүхэн тухайн ажлын байранд тавигдаж буй шаардлагыг хангаж байгаа бол хүсэлтээ recruiter@xacbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: 75771888-804

Факс: 328701

Вэб: www.xacbank.mn

Огноо

2017-01-17

Анкет