Та төлбөрийн дебит карт эзэмшигчдийн гарын авлагыг эндээс татаж авна уу.