Хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор олгож байгаа орон сууц, хашаа байшин худалдаж авах зээл нь 20 хүртэл жилийн хугацаатай олгогдож байгаа зээл бөгөөд дараах төрлийн сууцыг худалдан авахад олгох боломжтой юм. Үүнд:

Одоо амьдарч буй орон сууцХудалдан авах боломжит үл хөдлөх хөрөнгө
Нийтийн орон сууц /1997 оноос өмнө ашиглалтад орсон/Нийтийн орон сууц /1997 оноос хойш ашиглалтад орсон/Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууц
1 Монгол гэр Болно Болно Болно
2 Хашаа байшин Болно Болно Болно
3 Нийтийн орон сууц /1997 оноос өмнө ашиглалтад орсон/ Болохгүй Болно Болно

Тайлбар:

 • Хашаа байшинд амьдардаг иргэн амьдран суух зориулалтаар 1997 оноос өмнө, хойно ашиглалтад орсон нийтийн орон сууцууд болон Эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцыг энэхүү зээлээр худалдан авч болно.
 • 1997 оноос өмнө ашиглалтад орсон нийтийн орон сууцанд амьдардаг бол тухайн оноос өмнө ашиглалтад орсон нийтийн орон сууцыг зээлээр санхүүжүүлэхгүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Зээлийн нөхцөлНийтийн орон сууцХашаа байшин худалдан авар
Орон сууц худалдан авах100 хувийн санхүүжилтийн зээл
1 Мөнгөний нэгж Төгрөг
2 Хүү /сарын/ Зарласан хүү - ₮: 1.58% $: 1.13%
Бодит хүү - ₮-1.59% $: 1.14%
3 Урьдчилгаа төлбөр 25% Иргэдэд орон сууц худалдан авах зээлийн журмын дагуу 25%
4 Хугацаа 240 сар 120 сар
5 Гэр хороололд амьдардаг зээлдэгчид тавигдах нэмэлт шаардлага Сүүлийн нэг жил гэр хороололд амьдарсан байх, энэ нь хорооны тодорхойлолтоор баталгаажсан байх
6 Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг 5,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал:

 • Харилцагчийн анкет;
 • ОСХА зээлийн өргөдөл;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүдийнх, нотариатаар баталгаажуулна/;
 • Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар;
 • Гэрлэлтийн баталгаа;
 • Хорооны тодорхойлолт;
 • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт;
 • Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт;
 • Товч намтар /өөрийн болон гэр бүлийн хүнийх/;
 • Урьдчилгаа төлбөр хэрхэн бүрдүүлсэн, түүнийг батлах баримт;
 • Одоогийн амьдарч буй хаягийн эзэмшил /гэрчлэх гэрчилгээний хуулбар/
 • Худалдан авч буй орон сууцны гэрчилгээний хуулбар /шинэ орон сууц бол захиалгын гэрээ, улсын комиссын дүгнэлт, ОС барьсан компанийн гэрчилгээний хуулбар/;
 • Худалдан авч буй байрны ҮХ-ийн лавлагаа;
 • Худалдах худалдан авах гэрээ;
 • 2 хувь цээж зурэг /Сүүлийн 6 сард авахуулсан/.
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

   

Өрхийн зээл

Өрх гэрээрээ, хамтдаа санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй