Харилцагч та тодорхой хугацаанд хуримтлал үүсгэн өндөр хүү бодуулан, хүүгийн орлого олох хүсэлтэй бол “Хуримтлах” хугацаатай хадгаламжийг сонгоорой.

Давуу тал:

  • Хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх;
  • Хүүг нийлмэл аргаар буюу хүүнээс хүү боддог;
  • Хадгаламжийн үлдэгдэл дүн өсөх хүүгийн хувь хэмжээ өснө;
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авч богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, банкинд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан дансны үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээ хийж, дансаа удирдах боломжтой;
  • Орлого хүлээн авдаг дансаа хадгаламжийн данстай холбон Стэндинг ордер үйлчилгээг идэвхжүүлснээр тогтмол давтамжтайгаар орлогын гүйлгээ хадгаламжийн дансанд орох боломжтой.

Хадгаламжийн нөхцөл:

Валютын төрөлДоод үлдэгдэлЖилийн хүү3-5 сар6-8 сар9-12 сар13-24 сар
Төгрөг 100,000          
   5-сая төгрөгөөс дээш Зарласан 9.8% 12.3% 14.1% 14.2%
Бодит* 10.2% 13.0% 15.0% 15.2%
   1-5 сая төгрөг хүртэл Зарласан 9.8% 12.3% 13.6% 13.7%
Бодит* 10.2% 13.0% 14.48% 14.59%
   0-1 сая төгрөг хүртэл Зарласан 9.8% 12.3% 13.3% 13.4%
Бодит* 10.2% 13.0% 14.14% 14.25%
Ам.доллар 100 Зарласан 3.1% 4.1% 5.6% 5.8%
Бодит* 3.14% 4.18% 5.75% 5.96%
Евро 100 Зарласан 2.5% 3.1% 3.5% 3.7%
Бодит* 2.53% 3.14% 3.56% 3.76%
Юань 1,000 Зарласан 2.4% 3.0% 3.6%  
Бодит* 2.43% 3.0% 3.66%  

* Бодит хүү гэдэг нь хүүнээс хүү тооцсоноор таны хадгаламж 1 жилийн дараа бодитоор хэдэн хувь өсөхийг харуулах ба аравны нарийвчлалтай болно.

Бүрдүүлэх материал:

  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол Англи хэл дээр бичигдсэн гадаад паспорт – Харилцагчийн зураг, овог нэр, нас, төрсөн огноо оруулсан дугаартай байх.

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэх хамгийн ухаалаг сонголт.

Дэлгэрэнгүй

Стэндинг ордер

Хуримтлал үүсгэх хамгийн хялбар боломж.

Дэлгэрэнгүй