Та хашаа байшинтай болох гэж байгаа бол...

 • Хашаа байшин худалдан авах
  Харилцагч та өмчлөлийн газартай хашаа байшин худалдан авахаар төлөвлөж байгаа бол “Хашаа байшин худалдан авах" зээлийг санал болгож байна.
 • Хашаа байшин барих зээл
  Харилцагч та өөрийн өмчлөлийн газар дээр байшин барих гэж байгаа бол "Хашаа байшин барьж дуусгах" зээлийн үйлчилгээг сонгоорой. Таны барилгын ажлын явц 50 хувьтай буюу таазны хучилт, шал хийгдсэн байх шаардлагатай.
 • Хашаа байшингийн багц зээл
  Харилцагч танд хашаа байшин зээлээр худалдан авахаас гадна, уг хашаа байшингаа өөрийн сэтгэлд нийцүүлэн засварлаж, тавилга худалдан авч тохижуулах хэрэгцээ нэгэн зэрэг гарч байгаа бол “Хашаа байшингийн багц” зээлийн үйлчилгээг сонгон тулгамдаж буй санхүүгийн хэрэгцээгээ нэг зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.

Та хараахан орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрөө бүрдүүлж амжаагүй байгаа бол "Орон сууцны хадгаламж"-ийн нөхцөл, мөн зээлийн хүүгийн болон урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээг буруулах хөнгөлөлт авах боломжийг энд дарж авна уу. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл асуулт хариулт хэсгийн тэмдэг дээр дарж мэдээллийг авна уу.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

НөхцөлХудалдан авах зээлБагц зээлБарих зээл
Дээд хэмжээ Улаанбаатар, Эрдэнэт хотод 50 сая төгрөг Хашаа байшин 30 сая төгрөг 30 сая төгрөг
Тохижилт /Засвар Үндсэн зээлийн 15% 
Налайх, Багануур дүүрэг, бусад Орон  нутагт 30 сая төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр
30 %
Барилгын ажлын
гүйцэтгэлийн 20% буюу
Газар, шороо, өндөржилт,
шугаман суурь цутгалт хийсэн.
Хүү /сарын/ Зарласан хүү - ₮: 1.58%-1.79%, $: 1.13%-1.30%
Бодит хүү - ₮: 1.61%-1.82%, $: 1.14%-1.35%
Хугацаа 180 сар
Шимтгэл Зээл олголтын дүнгийн 1 хувь
Өргөдлийн хураамж 5,000 - 15,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн боловсрол, мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, эрхэлж байгаа бизнесийн талаарх товч танилцуулга;
 • Худалдан авах хашаа байшин болон байшинг барих газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээлийн хүсэлт гаргахаас 7-ooс дээшгүй хоногийн өмнө Эрхийн Улсын Бүртгэлийн Албанаас авсан Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа.
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Хашаа байшин худалдан авах бол

 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бол түүний эх хувь;
 • Хашаа байшингийн газрын кадастрын зураг;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгалын гэрээ.

Хашаа байшин барьж дуу дуусгах бол:

 • Газрын өмчлөх эрхийн гэрчилгээ;
 • Газрын кадастрын зураг;
 • Барьж буй байшингийн план /бүдүүвч/ зураг, барилгын төсөв;
 • Барилгын ажлын гүйцэтгэл, зарцуулсан ба худалдан авсан материалын жагсаалт.

Интернэт банк

Та ХасБанкны интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр, интернэтэд холбогдсон компьютер ашиглан орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Ая тухтай амьдралын нөхцөлийг Хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй