Монгол Улсын худалдааны тэргүүлэгч компаниудын гол түнш банк болох ХасБанк нь харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн гадаад худалдааны санхүүжилтын үйлчилгээг түргэн шуурхайгаар хүргэн, харилцагч бүрт тохирсон худалдааны эрсдэлийг хаасан оновчтой шийдлийг санал болгон ажилладаг.

Импортын аккредитив

Худалдан авагчийн хүсэлтээр буюу өөрийн нэрийн өмнөөс Худалдагч тал аккредитивийн нөхцлийг хангасан баримтуудыг...

Дэлгэрэнгүй

Экспортын аккредитив

Монгол улсаас бараа, бүтээгдэхүүн экспортлож байгаа үед гадаадын банкнаас нээгдэн ирж буй аккредитив.

Дэлгэрэнгүй

Банкны баталгаа

Хэрэв танай байгууллага гадаад худалдааны бизнес тогтмол эрхэлдэг бол экспортлогч талдаа ХасБанкны төлбөрийн баталгааг...

Дэлгэрэнгүй