Алсын хараа

Бид Монголдоо дэлхийн түвшний санхүүгийн үйлчилгээтэй байгууллага болно.

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго

Эрдэнэт хүмүүн, Эх дэлхий, Эрүүл ашгийг эрхэмлэн харилцагчиддаа үнэ цэнэтэй санхүүгийн үйлчилгээг хүргэж, насан туршийн түнш нь байх болно.

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулагчид

ХасБанк нь банк санхүү, даатгал, санхүүгийн түрээс, хөрөнгийн удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг холдинг компани болох Тэнгэр Санхүүгийн нэгдэлийн бүрэн эзэмшилд байдаг.

Дэлгэрэнгүй

Харилцах данс

Та бизнесдээ, бид мөнгөн урсгалд тань санаа тавья.
Дэлгэрэнгүй

Төслийн зээл

Боломжийг бизнесдээ.

Дэлгэрэнгүй

MONSEFF бизнесийн зээл

Бид танд Тогтвортой эрчим хүчийг cанхүүжүүлэх үйлчилгээг үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй