Бизнесийн зээл

Бид харилцагчдынхаа бизнесийн амжилтыг дэмжин, тухайн бизнесийн онцлогт тохирсон шийдлүүдийг эрэлхийлэн хамтран ажилладаг ба өрсөлдөхүйц хүү

Дэлгэрэнгүй

Зээлийн батлан даалтын сан

Бизнесээ өргөжүүлэх зээл авахдаа барьцаа хөрөнгийн дутагдалд санаа зовох зүйлгүй боллоо.

Дэлгэрэнгүй

Төслийн зээл

Монгол Улсын Засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудаас олгогддог зээлийн талаарх мэдээллүүдийг эндээс авна уу.

Дэлгэрэнгүй

МонСефф бизнесийн зээл

Эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулж байгаа болон сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаж буй хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй